Grup Dona Secret S.L. (en endavant, «Dona Secret») es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.donasecret.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament és Grup Dona Secret S.L., amb domicili a C/ Prat de la Creu, 92, 1a planta, despatx 17, AD500 Andorra la Vella i al telèfon +376 844 846. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos a donasecret@donasecret.com.

Qui es responsabilitza de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per Dona Secret en qualitat de responsable del tractament. Dona Secret és la titular d’aquest lloc web, entitat ubicada al domicili C/ Prat de la Creu, 92, 1a planta, despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra (creada en virtut de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals).

Tipus de dades que recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que www.donasecret.com només recollirà les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

Les cookies que recollim

L’informem que aquesta plana web recull cookies de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. També utilitzem cookies per ajudar-te a navegar de manera eficient, així com altres encarregades de funcions determinades. Per a l’ús d’altres cookies, necessitarem el vostre consentiment exprés per a llur recollida. Podeu saber més sobre què són les cookies i com les utilitzem consultant la nostra Política de Cookies. Tot seguit, trobareu informació detallada en funció de la categoria de consentiment, que desglossem de la següent manera:

Configuració de les galetes
D’acord amb la normativa vigent, GRUP DONA SECRET S.L sol·licita el seu permís per realitzar la gestió de galetes.
Li recordem que pot deshabilitar o personalitzar l’ús de galetes quan ho consideri oportú.
El vostre consentiment s’aplica als dominis següents: https://www.donasecret.com/
En el módul de cookies en la part inferior esquerra del nostre lloc web podrá Permetre-les totes/Personalitzar-les/Rebutjar-les totes.

 En el modul també apareix la data de consentiment i la possibilitat de canviar el vostre consentiment o retirar el consentiment.”

Perquè volem les vostres dades

Dona Secret podrà tractar les seves dades:

Activitat de tractament: Gestió d’usuaris plana web

Responsable

Nom: Grup Dona Secret S.L. (Dona Secret)
Adreça: C/ Prat de la Creu, 92, 1a Planta – Despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra
NRT: L-712738-C
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Finalitat

Gestió d’usuaris de la intranet de la plana web, estadístiques

Delegat de Dona Secret

Nom: Josep Segura
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Base legitimadora del tractament

Consentiment de l’interessat

Categoria d’interessats

Persones interessades

Categoria de dades tractades

Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça

Categoria de destinataris

Encarregats de tractament: empresa d’informàtica

Transferències internacionals de dades

No se’n preveuen

Conservació

Les dades només es conservaran amb finalitats d’arxiu durant el temps que determini la normativa vigent de gestió documental.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

 • Sistemes d’identificació i autenticació d’usuaris per l’accés a dades personals automatitzades
 • Sistemes de còpia de seguretat per a les dades personals automatitzades
 • Sistemes de protecció per a la connexió a internet (tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, antivírics, actualització de programari informàtic).
 • Contractes d’encarregats de tractament de dades personals
 • Procediment de gestió i registre d’incidències
 • Sistemes de control d’accés físic a les dades personals
 • Procediments de recuperació de dades personals automatitzades
 • Relació de personal autoritzat segons la seva funció i les dades personals que tracta

Activitat de tractament: Gestió de la plana web

Responsable

Nom: Grup Dona Secret S.L. (Dona Secret)
Adreça: C/ Prat de la Creu, 92, 1a Planta – Despatx, 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra
NRT: L-712738-C
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Finalitat

Gestió de plana web, estadístiques

Delegat de Protecció de Dades

Nom: Josep Segura
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Base legitimadora del tractament

Interès legítim

Categoria d’interessats

Persones interessades

Categoria de dades tractades

IP

Categoria de destinataris

Encarregats de tractament: empresa d’informàtica

Transferències internacionals de dades

No se’n preveuen

Conservació

Indeterminat. Les dades només es conservaran amb finalitats d’arxiu durant el temps que determini la normativa vigent de gestió documental.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

 • Sistemes d’identificació i autenticació d’usuaris per l’accés a dades personals automatitzades
 • Sistemes de còpia de seguretat per a les dades personals automatitzades
 • Sistemes de protecció per a la connexió a internet (tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, antivírics, actualització de programari informàtic).
 • Contractes d’encarregats de tractament de dades personals
 • Procediment de gestió i registre d’incidències
 • Sistemes de control d’accés físic a les dades personals
 • Procediments de recuperació de dades personals automatitzades
 • Relació de personal autoritzat segons la seva funció i les dades personals que tracta

Activitat de tractament: Gestió de Comunicacions i consultes

Responsable

Nom: Grup Dona Secret S.L. (Dona Secret)
Adreça: C/ Prat de la Creu, 92, 1a Planta -Despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra
NRT: L-712738-C
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Finalitat

Gestió de comunicacions, gestió de consultes, estadístiques.

Delegat de Protecció de Dades

Nom: Josep Segura
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Base legitimadora del tractament

Consentiment de l’interessat i Llei 29/2021, 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Categoria d’interessats

Persones interessades

Categoria de dades tractades

Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon

Categoria de destinataris

Encarregats de tractament: empresa d’informàtica

Transferències internacionals de dades

No se’n preveuen, excepte en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de control.

Conservació

Indeterminat. Les dades només es conservaran amb finalitats d’arxiu durant el temps que determini la normativa vigent de gestió documental.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

 • Sistemes d’identificació i autenticació d’usuaris per l’accés a dades personals automatitzades
 • Sistemes de còpia de seguretat per a les dades personals automatitzades
 • Sistemes de protecció per a la connexió a internet (tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, antivírics, actualització de programari informàtic).
 • Contractes d’encarregats de tractament de dades personals
 • Procediment de gestió i registre d’incidències
 • Sistemes de control d’accés físic a les dades personals
 • Procediments de recuperació de dades personals automatitzades
 • Relació de personal autoritzat segons la seva funció i les dades personals que tracta

Activitat de tractament: Gestió de Notificacions

Responsable

Nom: Grup Dona Secret S.L. (Dona Secret)
Adreça: C/ Prat de la Creu, 92, 1a Planta -Despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra
NRT: L-712738-C
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Finalitat

Gestió de notificacions de delegat de protecció de dades, gestió de notificacions de violacions de seguretat, gestió de notificacions de representants, gestió de notificació de garanties addicionals en transferències internacionals de dades personals, estadístiques.

Delegat de Protecció de Dades

Nom: Josep Segura
Adreça de contacte: donasecret@donasecret.com

Base legitimadora del tractament

Llei 29/2021, 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Categoria d’interessats

Persones interessades, tercers.

Categoria de dades tractades

Nom i cognoms, adreça, adreça electrònica, telèfon, imatge, passaport o document d’identitat, ocupació.

Categoria de destinataris

Encarregats de tractament: empresa d’informàtica

Transferències internacionals de dades

No se’n preveuen, excepte en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de control.

Conservació

Indeterminat. Les dades només es conservaran amb finalitats d’arxiu durant el temps que determini la normativa vigent de gestió documental.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

 • Sistemes d’identificació i autenticació d’usuaris per l’accés a dades personals automatitzades
 • Sistemes de còpia de seguretat per a les dades personals automatitzades
 • Sistemes de protecció per a la connexió a internet (tallafocs, sistemes de detecció d’intrusions, antivírics, actualització de programari informàtic).
 • Contractes d’encarregats de tractament de dades personals
 • Procediment de gestió i registre d’incidències
 • Sistemes de control d’accés físic a les dades personals
 • Procediments de recuperació de dades personals automatitzades
 • Relació de personal autoritzat segons la seva funció i les dades personals que tracta

Quant de temps es conservaran les meves dades?

Dona Secret conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Dona Secret a conservar les seves dades personals, Dona Secret conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

 • Encarregats de tractament de Dona Secret que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Dona Secret
 • Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats allà definides.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra. No obstant, en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, us demanarem el vostre consentiment per a aquestes transferències quan la base legitimadora del tractament sigui el vostre consentiment.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Dona Secret l’informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’adreçar un correu electrònic a donasecret@donasecret.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència andorrana de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

Puc retirar el meu consentiment?

Qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, en qualsevol moment pot ser retirat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Dona Secret deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dona Secret li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

Dona Secret li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.