Publicitat Online

TARIFA DE PREUS WEB
BANNERS FORMAT 7 DIES 15 DIES 30 DIES
POP UP 800 x 600 900 € 1350 € 2150 €
BILLBOARD 970 x 250 700 € 1150 € 1950 €
LEADERBOARD (dreta logo) 728 x 90 750 € 1200 € 1990 €
LATERALS (dreta) 250 x 250 220 € 400 € 700 €
BANNER columna central 468 x 60 200 € 375 € 675 €
BANNER columna esquerra 1 160 x 600 205 € 395 € 680 €
BANNER columna esquerra 2 160 x 160 190 € 390 € 640 €

Contacte per publicitat online:
– per email, clic aquí
– per telèfon, +376 844 846

Publicitat Paper

TARIFES

Preu per a pàgina sencera (216 x 303 mm)  >  900 €
Preu per a banderola 68 x 280 mm  >  500 €
Doble pàgina (426 x 303 mm)  >  1.500 €
Publireportatge o reportatge de pàgina sencera  >  1.000 €
Contraportada (216 x 303 mm)  >  1.300 €

(*) Les empreses andorranes han d’afegir l’IGI vigent a aquests preus. La resta d’empreses europees estan exemptes d’impostos.

publicitat paper

DETALLS TÈCNICS

Tots els formats hauran de ser a sang i hauran de portar un marc de 3 mm al voltant. Color CMYK. Perfil de color LWC Plus V2. Sistema d’impressió gravat al buit. Formats finals: PDF, TIFF, JPEG, 300 ppp, fonts incrustades, text: 36 dpmm (900 dpmi). Formats editables: InDesign, QuarkXPress, FreeHand, Illustrator, Photoshop a 300 ppp, fonts pantalla i impressores.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Dona Secret es reserva el dret de poder rebutjar les accions que cregui incompatibles amb la línia de la revista. Les creativitats hauran de tenir qualitat suficient per a la seva publicació i hauran de complir les característiques tècniques anteriorment esmentades. La recepció dels materials haurà de tenir lloc 15 dies abans de la data de publicació. L’anul·lació o qualsevol canvi en els anuncis o material entregat només serà possible amb 15 dies d’antelació a la seva publicació.

TARIFES

Preu per a pàgina sencera (261 x 303 mm) >  900 €
Preu per a 1/2 pàgina (261 x 151 mm) > 550 €
Preu per a 1/4 de pàgina (261 x 75 mm) > 250 €
Doble pàgina (426 x 303 mm) >  1.500 €
Publireportatge o reportatge de pàgina sencera > 1.000 €
Contraportada (216 x 303 mm) > 1.300 €

(*) Les empreses andorranes han d’afegir l’IGI vigent a aquests preus. La resta d’empreses europees estan exemptes d’impostos.

publicitat paper

DETALLS TÈCNICS

Tots els formats hauran de ser a sang i hauran de portar un marc de 3 mm al voltant. Color CMYK. Perfil de color LWC Plus V2. Sistema d’impressió gravat al buit. Formats finals: PDF, TIFF, JPEG, 300 ppp, fonts incrustades, text: 36 dpmm (900 dpmi). Formats editables: InDesign, QuarkXPress, FreeHand, Illustrator, Photoshop a 300 ppp, fonts pantalla i impressores.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

La Guia es reserva el dret de poder rebutjar les accions que cregui incompatibles amb la línia de la revista. Les creativitats hauran de tenir qualitat suficient per a la seva publicació i hauran de complir les característiques tècniques anteriorment esmentades. La recepció dels materials haurà de tenir lloc 15 dies abans de la data de publicació. L’anul•lació o qualsevol canvi en els anuncis o material entregat només serà possible amb 15 dies d’antelació a la seva publicació.

TARIFES

Preu per a pàgina sencera (261 x 303 mm) > 900 €
Preu per a ½ pàgina (261 x 151 mm) > 550 €
Doble pàgina (426 x 303 mm) > 1.500 €
Publireportatge o reportatge de pàgina sencera > 1.000 €
Contraportada (216 x 303 mm) > 1.300 €

(*) Les empreses andorranes han d’afegir l’IGI vigent a aquests preus. La resta d’empreses europees estan exemptes d’impostos.

publicitat paper

DETALLS TÈCNICS

Tots els formats hauran de ser a sang i hauran de portar un marc de 3 mm al voltant. Color CMYK. Perfil de color LWC Plus V2. Sistema d’impressió gravat al buit. Formats finals: PDF, TIFF, JPEG, 300 ppp, fonts incrustades, text: 36 dpmm (900 dpmi). Formats editables: InDesign, QuarkXPress, FreeHand, Illustrator, Photoshop a 300 ppp, fonts pantalla i impressores.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Business Andorra es reserva el dret de poder rebutjar les accions que cregui incompatibles amb la línia de la revista. Les creativitats hauran de tenir qualitat suficient per a la seva publicació i hauran de complir les característiques tècniques anteriorment esmentades. La recepció dels materials haurà de tenir lloc 15 dies abans de la data de publicació. L’anul·lació o qualsevol canvi en els anuncis o material entregat només serà possible amb 15 dies d’antelació a la seva publicació.

TARIFES

Preu per a pàgina sencera (261 x 303 mm) >  900 €
Preu per a 1/2 pàgina (261 x 151 mm) > 550 €
Preu per a 1/4 de pàgina (261 x 75 mm) > 250 €
Doble pàgina (426 x 303 mm) >  1.500 €
Publireportatge o reportatge de pàgina sencera > 1.000 €
Contraportada (216 x 303 mm) > 1.300 €

(*) Les empreses andorranes han d’afegir l’IGI vigent a aquests preus. La resta d’empreses europees estan exemptes d’impostos.

publicitat paper

DETALLS TÈCNICS

Tots els formats hauran de ser a sang i hauran de portar un marc de 3 mm al voltant. Color CMYK. Perfil de color LWC Plus V2. Sistema d’impressió gravat al buit. Formats finals: PDF, TIFF, JPEG, 300 ppp, fonts incrustades, text: 36 dpmm (900 dpmi). Formats editables: InDesign, QuarkXPress, FreeHand, Illustrator, Photoshop a 300 ppp, fonts pantalla i impressores.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

La Guia es reserva el dret de poder rebutjar les accions que cregui incompatibles amb la línia de la revista. Les creativitats hauran de tenir qualitat suficient per a la seva publicació i hauran de complir les característiques tècniques anteriorment esmentades. La recepció dels materials haurà de tenir lloc 15 dies abans de la data de publicació. L’anul•lació o qualsevol canvi en els anuncis o material entregat només serà possible amb 15 dies d’antelació a la seva publicació.

Contacte per publicitat paper:
– per email, clic aquí
– per telèfon, +376 844 846