FEDA i Endesa signen un contracte per una energia més neta

Albert Moles, director general de FEDA, i Javier Uriarte, president d’Endesa Energia, es van reunir a Andorra per a signar un conveni referent a la compra d’energia d’origen renovable, amb el propòsit de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Fotos: FEDA

FEDA i ENDESAEl contracte signat estipula que, a partir de l’any 2021, s’importin anyalment 70 GWh d’energia elèctrica amb certificació d’energia renovable, que representa un 33% de l’energia elèctrica que s’importa des d’Espanya.

Les relacions entre FEDA i Endesa daten de 1998, i s’han caracteritzat pel compromís de fomentar l’ús d’energies renovables, a través d’una política de sostenibilitat i respecte pel medi ambient que, tant Uriarte com Moles van refermar.