Néstor Ribera: “A Laboral Risc sabem com donar un servei integral”

El client satisfet és la màxima aspiració de Laboral Risc, segons explica Néstor Ribera, director d’aquesta companyia que compta amb professionals de dilatada experiència en assessorar les empreses en la prevenció de riscos laborals. Ofereixen als clients solucions integrals i personalitzades, amb un servei proper i acurat. 

Fotos: McGrau / Paula Cristina
Què ofereix la vostra empresa?

Estem especialitzats en serveis de prevenció a les empreses andorranes. Realitzem totes les accions necessàries perquè les empreses i els organismes públics tinguin totalment coberta la gestió de la prevenció en la seguretat en el treball, la higiene industrial, la medicina en el treball, l’ergonomia i la psicosociologia aplicada, que són les quatre disciplines preventives previstes per la llei. També proposem plans d’emergència, simulacres d’incendi i d’evacuació. Ens ocupem igualment de la coordinació empresarial, és a dir, analitzar les diferents empreses que subcontracten els nostres clients, que han de presentar idèntiques garanties en matèria de riscos laborals. També fem projectes de seguretat per obres, i fem visites per garantir-ne la seguretat.   

Com procediu?

Quan una empresa accepta la nostra proposta de serveis, fem una avaluació a consciència dels riscos dels locals i dels treballadors per valorar els riscos i elaborar un diagnòstic per tal que l’empresa compleixi  amb la legislació en totes les disciplines. Cal tenir present que qualsevol canvi a l’empresa s’ha d’estudiar perquè s’adeqüi a la normativa de prevenció de riscos laborals. També cal tenir molt al dia el tema de la formació, qualsevol rotació en el personal ha d’implicar una nova actualització. En el cas que es pateixi un accident, també ens ocupem de la investigació, d’una banda perquè no torni a passar i, de l’altra, assistir l’empresari per garantir que tot s’hagi fet correctament. 

Es fa un seguiment en matèria de prevenció de riscos laborals?

Sí, és el més habitual. Tenim uns barems que s’adapten a les dimensions a les característiques de cada empresa, llavors els fem la proposta econòmica i fem un contracte que els garanteix un seguiment proper i acurat, així com un assessorament professional que els permetrà complir escrupolosament amb la normativa vigent.  

També faciliteu els reconeixements mèdics?

Sí, és un altre dels aspectes bàsics per prevenir els riscos laborals. L’equip del centre mèdic desenvolupa una acció basada en l’anticipació, el reconeixement, l’avaluació i reducció de riscos professionals. Estem associats a un nou centre mèdic per fer totes les revisions de vigilància a tots els treballadors de les empreses per les quals treballem. Cal tenir present que la legislació sobre els riscos laborals s’aplica a totes les empreses que tenen més d’un treballador.  

Oferim un servei molt proper, un tracte personal i humà

Feu una avaluació cada any als vostres clients?

En fem una quan comencem a treballar amb una companyia i després cada vegada que hi ha un canvi, ja sigui físic com laboral.  

Quins són els factors diferencials de Laboral Risc?

Acompanyem el client, som els seus consultors per aconseguir que no tingui accidents. Oferim un equip experimentat, professional, amb un servei molt proper i un tracte personal i humà. Procurem transmetre als treballadors dels nostres clients els coneixements necessaris per evitar que es produeixin incidències en l’entorn laboral de les empreses. 

On feu les formacions?

Sempre intentem fer-les a les oficines de l’empresa del client, fem les formacions personalment, tot i que, oferim la possibilitat dorganitzar-les on line, si el treballador del client no disposa de prou temps o té molta rotació de personalIntentem fer perdre el mínim temps possible al client, que només ha de fer desplaçar els seus empleats per les revisions mèdiques, encara que si es tracta d’una empresa amb un gran volum de treballadors, també ens podem desplaçar nosaltres amb l’equip mèdic. 

Les empreses actuen com cal en la previsió dels riscos laborals?

Ara s’hi posen… En general, la prevenció dels riscos laborals no es prenia gaire seriosament, no estaven conscienciats de la importància de la prevenció per evitar accidents i malalties professionals. Val a dir que la prevenció repercuteix positivament en l’empresa, perquè a menys accidents, més salut laboral. Ara es fan més inspeccions i hi ha sancions més importantsQuan hi ha un accident, el Govern sempre fa una investigació, també fan inspeccions arran d’alguna denúncia, encara que es fan controls aleatoris.  

Desenvolupem accions basades en l’anticipació, el reconeixement, l’avaluació i reducció  de riscos professionals per evitar qualsevol imprevist”