Bioma, especialitzada en el control de la qualitat de l’aire i l’aigua

Bioma va ser creada el 2005, treballa dins del camp de la gestió tecnicosanitària i mediambiental. Està especialitzada en el subministrament, manteniment i l’explotació dels aparells de mesura destinats a controlar la qualitat de l’aire i de l’aigua. Des de l’any 2009, exerceix com a organisme de control ambiental degudament autoritzat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

Estació de Control Bioma
Foto: Bioma

A fi de garantir la qualitat de l’aigua i de l’aire que respirem, Bioma subministra els aparells de mesura que controlen aquests elements. L’empresa instal·la tots els aparells i en realitza el manteniment i l’explotació, amb tècnics altament especialitzats en la gestió d’aquests instruments de mesura. Bioma és l’empresa adjudicatària que gestiona la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire d’Andorra així com la xarxa de control de les aigües superficials propietat del Govern i gestiona la xarxa de control en continu dels cabals dels rius. Per garantir la ràpida intervenció en cas d’episodis de contaminació, Bioma subministra i gestiona els sistemes informàtics que envien en temps reals les dades i les possibles alarmes als tècnics.

Estació de control d'aire i aigua BIOMA
Foto: Bioma

D’altra banda, Bioma està autoritzada pel Govern i exerceix com a organisme d’inspecció i control ambiental de cara a les indústries i els comerços del país. L’empresa es troba capacitada per realitzar les anàlisis establertes per la legislació en vigor, així com l’assessorament. Finalment, Bioma està autoritzada per formar i assessorar en la gestió del risc de legionel·losi i en la implantació de plans d’autocontrol.

Estació de control de l'aire BIOMA
Foto: Bioma