El Comú de Canillo renova la concessió del Palau de Gel per 25 anys

El Palau de Gel d’Andorra continuarà sent l’epicentre esportiu, cultural i social de la parròquia de Canillo. Després d’un llarg i intens període de negociació, el Comú que encapçalen els cònsols, Francesc Camp i Marc Casal ha acordat amb la propietat la continuïtat de la infraestructura fins l’any 2045. l nou contracte d’arrendament tindrà una durada de 25 anys i un preu de 240.000 euros anuals.

Text i fotos: Comú de Canillo

Amb l‘acord assolit, el Comú de Canillo serà l’arrendatari de la finca coneguda com “Camp del Roig”, així com de l’immoble i instal·lacions complementàries que s’hi van bastir durant la vigència de l’anterior contracte d’arrendament que arribà al seu termini el dia 31 de desembre del 2020, i que d’acord amb l’estipulat, al vèncer el mateix, han esdevingut propietat de la família Fité Soler (Casa Roig).

La finca on se situa el complex, compta amb una superfície de més de 7.265 metres quadrats on s’hi ubiquen la pista de gel, el gimnàs, la piscina, el restaurant, l’auditori i una part de l’escola bressol. L’esperit que ha prevalgut entre les dues parts durant tot el procés de negociació ha estat el mateix que va imperar fa 35 anys, quan els Srs. Agustí Fité Casal i Agustí Fité Sangrà, pare i padrí respectivament dels actuals hereus de Casa Roig, van donar les màximes facilitats al Comú de Canillo per impulsar un complex d’interès esportiu, social i cultural que s’ha convertit al llarg dels anys en un autèntic servei públic d’interès general per a la parròquia de Canillo i pel país.

Un cop enllestit el pacte, el cònsol major de Canillo ha assenyalat “vull manifestar el nostre agraïment a la predisposició mostrada per la família Roig per arribar a un acord que ens permetrà els propers anys treballar intensament per reformar el Palau de Gel i convertir-lo de nou en un referent de les activitats lúdiques i esportives del país”.

Renovació d’instal·lacions, serveis i dinamització del Palau

Davant el repte que suposa redreçar l’atractiu del Palau de Gel, i que tant l’equip de la majoria del Comú de Canillo com el propi Consell d’Administració del Palau de Gel afronten amb especial il·lusió i motivació, el pressupost del Comú ja preveu per aquest any una partida d’un milió d’euros per renovar instal·lacions, invertir en millores de serveis i dinamitzar l’activitat al complex.

Aprovació de l’acord en Consell de Comú i signatura posterior

Demà mateix es convocarà un Consell de Comú extraordinari amb caràcter d’urgència per aquest dimecres a les 12h, en el que s’elevarà a aprovació, si escau, pels membres que integren el Consell, el contracte d’arrendament a signar amb la  propietat. Tot seguit es procedirà a la signatura del mateix per les dues parts a Casa Comuna. També s’aprofitarà per informar detalladament als mitjans del nou contracte d’arrendament que, més enllà de l’import de lloguer i del termini, també regula altres aspectes de la relació com la conservació de les unitats arrendades, les assegurances, les obres que es vulguin dur a terme durant el període d’arrendament o la gestió i explotació dels diferents serveis que ofereix el Palau de Gel.