El teixit empresarial es mostra optimista malgrat les seqüeles de la pandèmia

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i Andorra Recerca + Innovació han presentat avui els resultats de l’enquesta sobre l’impacte econòmic de la Covid-19. Fins al juliol de 2021, 52% de les empreses consultades encara es veien afectades per la crisi.

Fotos: César De Pablos

En roda de premsa, duta a terme a la seu de la CCIS, Joan Micó, director d’Andorra Recerca + Innovació va presentar les dades resultants del tercer estudi sobre l’impacte econòmic que la Covid-19 ha causat en el teixit empresarial del Principat, en el qual s’evidencia, a partir d’una mostra formada per 400 empreses escollides de manera aleatòria, una millora notable pel que fa a les projeccions dels diferents sectors.

Joan Micó

Un dels indicadors que sustenta aquesta tesi, és justament la previsió d’acomiadaments durant els sis mesos successius al juliol de 2021, període en el qual el 94,8 de les empreses enquestades no considerarien acomiadar cap treballador de manera forçosa. Així, doncs, la xifra s’ubicaria en el seu millor registre en comparació als dos períodes prèviament estudiats: juliol 2020 i gener 2021.

Si bé Micó admet una millora generalitzada quant al volum de vendes dels diferents sectors econòmics, es preveu que la venda interanual per al segon semestre de 2021 sigui idèntica a la del 2020. De fet, un 28,8% de les empreses estimen que les vendes seran inferiors als nivells de 2019, quan la pandèmia encara no era una preocupació.

Altres dades d’interès:
  • 17,5% de les empreses preveuen que l’impacte negatiu de la Covid-19 s’intensificarà en el segon semestre del 2021, mentre que al període anterior (gener 2021), l’estimació era del 50,9%.
  • 18% de les empreses, tot i poder aplicar el teletreball, no ho fan.
  • 80,8% de les empreses enquestades no han tingut cap impacte en la seva plantilla durant el primer semestre del 2021.
  • 66,5% de les empreses consideren la vacunació com el factor més determinant per la sortida de la crisi.

Josep Maria Mas, president de la CCIS, ha indicat que, malgrat el panorama encoratjador que albiren els empresaris i treballadors per compte propi, el futur econòmic estarà marcat per la incertesa. Per aquest motiu, des de la Cambra, s’han endegat iniciatives com el programa ‘Fem empresa’, amb la missió de “fomentar la innovació i transformació del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat”.

Josep Maria Mas