El Club Nàutic d’Andorra celebra un 30è aniversari amb nous reptes

El Club Nàutic d’Andorra (CNA) celebra aquest any el seu 30è aniversari des de la seva fundació, i ho fa en un moment en què ha d’adaptar-se a una nova normativa que afecta les titulacions per navegar amb embarcacions d’esbarjo i esportives en el registre homònim.

A partir del 2 de maig del 2023, d’acord amb el que es preveu en els Decrets 23/2023 i 24/2023 emanats des del Govern, s’estableixen tres titulacions diferents: Patró de Navegació Bàsica (PNB), per a distàncies de fins a 3 milles i embarcacions de 7 metres d’eslora; Patró d’Embarcació d’Esbarjo (PER), per a distàncies de fins a 12 milles i embarcacions de 15 metres d’eslora; i Capità de Iot (CY), sense límit de distància i embarcacions de fins a 24 metres d’eslora. De forma concreta, a partir de la data esmentada, les titulacions nàutiques seran expedides pel Govern d’Andorra.

Per a poder fer el canvi a les noves titulacions, serà necessari disposar del títol vigent i haver aprovat el curs de radiooperador, tant per al Patró de Costa com per al Patró d’Altura. Així mateix, aquells que tinguin embarcacions de propietat i no disposin de cap titulació nàutica hauran d’obtenir-ne una. El termini màxim per a adaptar-se al nou reglament és de dos anys a partir del 2 de maig de l’any en curs.

El Club Nàutic d’Andorra es compromet a assessorar, guiar i formar els seus socis en aquesta nova normativa, i ofereix cursos periòdics de radiooperador. Això demostra la capacitat del club per adaptar-se als canvis i evolucionar per satisfer les noves necessitats del món nàutic.