Especial Medi Ambient i Sostenibilitat : Cap a la transició energètica

La producció d’energies sostenibles és clau per combatre els efectes del canvi climàtic, és per això que s’ha de reduir la dependència de fonts d’energia no renovables com ara el carbó, el gas i el petroli. Per aquest motiu, l’eficiència energètica i les energies renovables o verds són alguns dels pilars essencials per iniciar el camí a la transició energètica i, d’aquesta manera, reduir les emissions de carboni. Al Principat d’Andorra s’han posat en marxa alguns projectes i iniciatives, que preveuen generar energia amb la utilització de recursos naturals i promoure l’eficiència energètica. Aquí alguns d’aquests projectes.

El Parc solar del Planell de la Tosa

Aquest projecte forma part del pla d’accions “La Massana Sostenible”, que té la intenció de potenciar l’energia verda i el compromís que l’any 2022, una tercera part del consum d’electricitat a l’estació Vallnord Pal Arinsal provingui d’energies renovables. També forma part de l’estratègia de Nord Andorrà, SA en inversions d’energia renovable.

*La instal·lació ocuparà una superfície de 21.000 m2 i tindrà una potència de 2 MW. Serà la més gran del país després de l’Àgora International School (0,4MW), també gestionada per Nord Andorrà, SA.

*La producció anual serà de 2.400.000 kwh que es equival a unes 1.000 llars.

*Serà capaç de generar el 35% del consum elèctric que requereix, en un any normal, l’estació Vallnord – Pal Arinsal, és a dir, uns 2.400.000 kwh/any.

 • Inversió: 2,2 milions d’euros (Instal·lació d’un total de 5.320 unitats de plaques solars).
 • Estatus de l’obrales obres s’han començat. Es preveu que s’acabin al setembre d’enguany i comenci a produir a l’octubre.
Minicentral Hidroelèctrica d’Aixovall

Per produir energia es proveirà d’aigua del riu d’Ós de Civís, que es transporta en una canonada per la carretera d’Ós fins a l’edifici situat a tocar del centre de Formació Professional on es turbina per produir electricitat i es fa la restitució al riu.

 • Electricitat: generarà energia per a unes 1.000 llars de la parròquia laurediana.
 • L’edifici està envoltat de plaques solars integrades a la façana per millor l’eficiència del propi edifici.
 • Inversió: 2,7 milions d’euros.
 • Empreses involucrades en el projecte: Aquesta inversió la realitza PERSA, unió de Nord Andorrà, SA i Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, SA
 • Estatus de l’obra: la central es troba en fase de culminació. Es preveu que comenci a produir aquets mes de juny.
El Centre de Tractament de Residus

El Centre de Tractament de Residus produeix l’energia tèrmica equivalent a 300 llars, a través de la xarxa de calor d’Andorra la Vella, segon l’últim balanç presentat per la Comissió que regula el seu funcionament. Gràcies a la xarxa de calor, s’eliminen solucions de calefacció individuals dels edificis existents i de nova construcció que s’embranquin a la xarxa, i se substitueixen per un sistema compartit més net i sostenible.

 • Producció energètica:

*1.890,69 MW d’energia tèrmica per a la xarxa de calor d’Andorra la Vella, del novembre del 2020 i abril del 2021 – (Abast 300 llars).

*8.867,67 MWh d’energia elèctrica.

 • Valorització energètica dels residus rebuts al CTR:

22.232,60 tones (-14,58% que en igual període de l’any anterior)

 • Divisió de residus:

-Residus sòlids urbans (54,4%)

-Residus assimilables urbans (17,8%)

– Residus d’importació (16,7%)

-Fangs de depuradora (9,7%)

 • Variacions dels residus sanitaris:

* 73,53 tones (novembre del 2020 i abril del 2021), un 59,71% més, que de novembre del 2019 a l’abril del 2020).

Pla Renova

Un programa destinat al foment de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. Enguany s’ha incrementat el pressupost del programa fins a 1.500.000 euros, el que suposa un augment del 23,4% respecte de l’any passat.

Novetat 2021

Les subvencions d’enguany incorporen una nova línia destinada a afavorir el canvi dels sistemes de calefacció actuals per sistemes més eficients i sostenibles. També vol fomentar la posada al mercat de lloguer d’habitatges i, per això, s’incentiva amb un 15% més de l’ajut, si l’acció està destinada a llars que es posen a lloguer.

Tipus d’ajudes

*Fins al 40% o 55% en cas de lloguer, per la substitució d’equips de producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària, mitjançant fonts energètiques més eficients.

* Fins al 40% o 55% en cas de lloguer, per la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica.

* Petits edificis plurifamiliars d’habitatge més antics, la construcció dels quals hagi finalitzat abans del 1980 i que no hagin estat objecte d’actuacions de millora de l’eficiència energètica des de la seva construcció. En aquests casos, s’estableix una bonificació consistent en augmentar els llindars màxims que siguin d’aplicació en un 10%, i en augmentar la subvenció directa del pressupost en 10 punts percentuals sense superar, però, el topall legal del 40%.

* Les ajudes per a l’embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents, seran del 5% sobre el pressupost; per a la millora de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial, seran del 15% i, per a la millora de l’eficiència energètica, entre el 10 al 40%.

Resultats del Pla Renova (2011-2020)

1.927 sol·licituds d’ajuts

Demanda

10.017.520,88 euros per a ajuts

15.887,795,54 euros com a préstec

Atorgat

15.887,795,54 euros com a préstec

12.792.097.65 euros de préstec

Repercussió econòmica per al país

73.560.320,19 euros