El Govern presenta les mesures que s’aplicaran per als empresaris i autònoms

Ahir a la nit, Eric Jover, ministre portaveu, i Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, van explicar les diferents mesures econòmiques previstes en el segon pack presentat pel Govern d’Andorra, amb l’objectiu de mitigar la crisi causada per la Covid-19.

Foto: SFGA/JAViladot

Abans d’abordar els diferents punts amb rigorositat, el ministre portaveu va explicar que el Govern d’Andorra ha destinat més de 400 milions d’euros, de manera directa o indirecta, per a contrarestar els efectes que la Covid-19 causa sobre l’economia. Jover ha explicat que la xifra equival al pressupost total de l’executiu per a tot un exercici, que “representa un esforç important, que mostra el compromís del Govern amb les empreses, els autònoms i els professionals del país”.

L’anomenat “segon pack de mesures” incorpora nous punts, que permetran als treballadors per compte propi i a les empreses mantenir certa estabilitat mentre durin els efectes de la crisi econòmica. En aquest sentit, el primer dels nous instruments presentats per Gallardo va ser, que els autònoms tindran una prestació pel cessament d’activitat de 1.083 euros, si la seva base de cotització s’ubica entre el 50% i el 100%. D’altra banda, els autònoms podran comptar amb una prestació de 541,5 euros fins que el ritme de l’activitat econòmica prengui un curs de normalitat.

Mesures econòmiques del Govern d'Andorra

Així mateix, el Govern deixa a l’abast dels autònoms la possibilitat d’acumular rendes mixtes, “sempre i quan la renda que no es percep com a prestació no superi el salari mínim”. Una altra de les noves mesures que contempla la nova llei és l’assumpció per part del Govern d’Andorra del 10% de la cotització patronal de la branca general. Aquestes mesures, totes finançades pel Govern, complementen les ja previstes a la primera llei òmnibus, que contemplen la reducció o suspensió de la cotització i és assumida per la CASS.

D’altra banda, es manté la mesura que permet als autònoms del sector sanitari comptar amb una remuneració del 100% del seu salari en el cas que calgui ser aïllats per entrar en contacte amb un pacient positiu per Covid-19 o per ser diagnosticats com a tal. Pel que fa als autònoms del sector general, aquests tindran una retribució corresponent al 66% del salari.

Mesures econòmiques del Govern d'Andorra

Com a novetat, també s’introdueix la mesura que preveu que, en cas d’haver cessat l’activitat i mentre duri el decret de suspensió d’activitats, els autònoms gaudiran d’un descompte del 20% del lloguer de l’habitatge particular. Mentrestant, hi haurà un rescat de plans de pensions privats en els casos que no superin el salari mínim mensual de 1.083 euros. Pel que fa a la carència de la quota d’hipoteca, es preveu que s’apliqui en aquells casos on l’autònom tingui despeses bàsiques superiors al 35% dels seus ingressos.

Mesures econòmiques del Govern d'Andorra

El nou instrument legal desenvolupat pel Govern d’Andorra també contempla dues situacions en les quals és possible un descompte de lloguer. El primer cas, que correspon al període en el qual és efectiu el decret de suspensió d’activitat, els treballadors per compte propi i les empreses que mantinguin oberta la seva activitat, podran optar per un descompte del 80% del lloguer, mentre que aquells que hagin tancat la seva activitat o estiguin sota règim de guàrdia o permanència podran beneficiar-se d’un descompte del 100%. El segon cas, previst per a aplicar-se una vegada aixecada la suspensió d’activitat, preveu que, durant el primer mes, aquells autònoms o empreses amb activitats obertes es beneficiïn d’un 50% de descompte del lloguer. Aquells que hagin romàs de guàrdia o permanència, tindran un descompte del 80% durant el primer mes i del 40% durant el mes següent. Finalment, per aquells autònoms i empreses que van cessar la seva activitat, podran optar per un 100% de descompte durant el primer mes, d’un 50% durant el segon mes i d’un 25% durant el tercer mes.

Mesures econòmiques del Govern d'Andorra

Per tal de continuar donant opcions als treballadors autònoms i empreses del país, el Govern manté també els ajornaments i fraccionaments dels impostos, taxes, deutes tributaris i sancions. En la mateixa línia, tant FEDA com Andorra Telecom, preveuen ajornar, fraccionar i aplicar descomptes tal com estipula la llei òmnibus vigent.

A banda de la primera línia de 130 milions d’euros en crèdits tous, el Govern posa sobre la taula 100 milions més, a 0% d’interès, perquè els empresaris i els autònoms puguin cobrir despeses de funcionament o refinançar deutes adquirits. Igualment, del text anterior, es recupera l’assumpció per part de l’Estat del 15,5% de la part patronal d’aquelles persones que han deixat de treballar. D’altra banda, es rebaixaran els pagaments a compte de l’Impost de Societat (IS) i de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en un 20% respecte a l’exercici anterior. Es manté també el sistema de compensació horària, la suspensió temporal de contractes i la reducció de jornada laboral.

Una data de reactivació econòmica encara desconeguda

En nombroses ocasions, s’ha consultat al Govern d’Andorra sobre la previsió d’aixecament de les mesures de confinament que obriran pas a la reactivació econòmica, però la resposta, distant d’aclarir aquest dubte per a les empreses del país, genera incertesa i dificulta la planificació a curt termini per part dels mateixos empresaris i dels autònoms, en especial d’aquells que encara no s’han acollit a cap ajut de l’Estat.

Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, va indicar que, si bé li agradaria poder detallar de manera concreta la data d’obertura, això suposaria un risc de no complir l’objectiu. No obstant això, va indicar que “la bona dinàmica de l’evolució de la crisi sanitària ens fa ser més optimistes (…). El que sí hem començat a treballar, tant el ministeri de Salut com el d’Economia, és en un sistema de prelació de quins sectors s’aniran obrint, basats en criteris sanitaris i en altres criteris inherents als tipus d’activitats a desenvolupar”.