El Govern descarta una eventual venda d’Andorra Telecom o FEDA

Des de l’Executiu es confia plenament en la nova emissió de deute pública, anunciada pel ministre portaveu, Eric Jover, i es descarta un escenari que impliqui la venda parcial o total d’alguna de les parapúbliques.

Foto: SFGA/CEsteve

“Crec francament que no toca plantejar aquest tipus d’escenaris”, ha expressat el també ministre de Finances, Eric Jover, en avaluar la possibilitat de vendre una part o la totalitat d’Andorra Telecom o FEDA, tant si els compradors són inversionistes andorrans com si són estrangers. En aquest sentit, ha explicat que les dues parapúbliques compten amb suficients recursos per poder afrontar la fase actual de la crisi sanitària.

En la mateixa línia, Jover ha qualificat la situació financera del Principat com a “molt bona”, ja que, quan va començar la crisi sanitària, el deute públic representava un 33,7 del Producte Interior Brut, “el que és una xifra molt baixa per al nostre entorn”. D’altra banda, considera que la capitalització d’Andorra Telecom i FEDA dona un múscul financer substancial al Govern per a continuar injectant recursos al teixit econòmic del país i, finalment, poder evitar una crisi social aguda.

El Govern aprova una nova emissió de deute per 125 milions d’euros

Malgrat les previsions optimistes fetes pel Govern d’Andorra, Jover ha admès que existeix una incertesa econòmica de cara als pròxims anys, però ha reiterat la capacitat de l’Executiu per a assumir les mesures econòmiques escaients i ha posat com a exemple el superàvit d’aproximadament 3 milions d’euros després del tancament de comptes de l’Estat durant el 2019. “Evidentment, aquesta no serà la situació que tindrem el 2020, ja ho hem dit. El 2021, també preveiem dèficits importants, però gràcies a la bona feina feta durant els darrers exercicis, tenim la capacitat de dur a terme les polítiques financeres que s’han de desenvolupar”, ha explicat.

Anteriorment, Jover ha plantejat una situació en la qual Andorra patiria una caiguda del 5% del seu PIB arran la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària. No obstant això, aquesta xifra no és concloent i el Govern s’ha compromès a presentar un pla d’equilibri financer al Consell General, una vegada s’acoti l’impacte econòmic causat per la Covid-19.

Pel que fa a la segona tongada de la llei òmnibus, avui s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.