La Creu Roja Andorrana va presentar la ‘memòria del coronavirus’

El passat 20 de maig, la Creu Roja Andorrana va dur a terme l’Assemblea General en què va presentar la memòria 2020, emmarcada en un context on la pandèmia ha estat el repte més significatiu a superar-ne.

Fotos: César De Pablos

Que la Creu Roja Andorrana multipliqués, durant l’any 2020, la base del seu equip de treball respecte de l’any anterior, és només una prova de la profunda transformació que va patir l’organització per afrontar el repte de minvar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, una malaltia que, al Principat, va acabar amb la vida de més d’un centenar de persones.

Assemble general de la Creu Roja Andorrana

Del 2019 al 2020, la Creu Roja Andorrana va passar de tenir 25 empleats a tenir-ne 56, la qual cosa representa un increment del 124%. Jordi Fernández, director de l’organització, va posar l’accent en la perspectiva de gènere sota la qual la Creu Roja Andorrana opera, ja que l’estructura actual és completament equitativa: 28 dones i 28 homes, amb tres d’elles amb càrrecs directius, mentre que dos d’aquests són ocupats per homes.

Canvis en l’àrea operativa

Com que la Covid-19 i les mesures preventives escaients van fer capgirar el funcionament de l’entitat, es va notar una important davallada en els serveis de transport sociosanitaris, els preventius i les formacions ofertes a través del Centre Nacional de Formació.

Jordi Fernández a l'Assemble general de la Creu Roja Andorrana

Com no podia ser d’una altra manera, la gestió de la pandèmia va concentrar la major part de l’esforç i els recursos de l’entitat, que va participar, durant 2020, en la creació de dos albergs provisionals d’emergència, la realització de 25 tallers formatius sobre Covid-19 i en la transferència de 173 persones a centres d’atenció mèdica. No obstant això, on s’ha vist un dels punts més destacats de la gestió de la Creu Roja Andorrana, va ser en la coordinació logística de realització de tests de detecció del coronavirus, aplicant-ne més de 137.000.

Quant a la renovació de la junta, com que no s’hi ha presentat cap altra candidatura, aquesta va quedar encapçalada per Josep Pol, president; David Fraissinet, vicepresident; Matthew Lodge, tresorer; Sònia Alonso, Ana Arce, Joan Albert Mijares i Sussana Simon, que hi continuen, amb la nova incorporació d’Elisabet Zoppetti, Irene Badia i Vicky Marrugat.