“El nou Agora International School Andorra aposta per la internacionalització”

Vicenç Gandol és el director general dels centres d’Agora International School a Andorra i Espanya, que pertany al prestigiós grup Nace Schools. El que fins ara era el Col.legi del Pirineu, s’ha convertit en Agora International School Andorra, que té al seu davant el repte de la internacionalització.

Foto: Grup Nace Schools
Quin és el gran projecte d’Agora International School Andorra?

Sens dubte, la internacionalització. De la mateixa manera que vaig fer amb l’Agora de Sant Cugat, que també era un centre amb  característiques similars a les del Col·legi del Pirineu, la nostra idea és redefinir el projecte educatiu per donar-li una clara projecció internacional. A Sant Cugat vam començar amb un percentatge d’alumnes estrangers que rondava el 2% i actualment ja arribem al 15%. La intenció és que aquí assolim unes xifres similars, perquè de moment l’índex d’estrangers és encara molt baix.

On té presència el grup Nace Schools?

El nostre grup té una sòlida trajectòria internacional, tenim 33 centres en sis països: Espanya, Andorra, França, Regne Unit, Itàlia i l’Índia.

Com es tradueix el nou projecte per a l’escola d’Andorra?

Ens hem centrat en quatre apartats: l’aprenentatge de les llengües, la dimensió internacional del currículum, la promoció de la mobilitat de l’alumnat i dels professors i el foment de la cultura internacional a l’escola.

“La nostra idea és redefinir el projecte educatiu per donar-li una clara projecció internacional”

De quines llengües estem parlant?

La redefinició del projecte lingüístic és l’eina bàsica per garantir el model multilingüe, estem parlant de l’anglès, el castellà i el francès, que l’alumne ha de dominar a la perfecció. Ampliem fins al 70% la franja horària de l’educació infantil en anglès, sense deixar de banda el castellà. A partir de tercer de primària, s’incorpora el francès, amb el benentès que també s’ensenya el català, seguint la norma establerta pel Govern. El 50% de les classes al llarg de l’escolaritat secundària es faran en anglès. La finalitat és seqüenciar l’aprenentatge dels idiomes perquè quan acabin els estudis els alumnes dominin a la perfecció les quatre llengües.

Foto: Grup Nace Schools
Parli’m de la dimensió internacional del currículum…

L’escola té un perfil internacional, és l’únic centre a Andorra que oferirà tots els programes del batxillerat internacional (PYP,MYP i DP), que està reconegut en més de 140 països i que es basa en la metodologia competencial. Volem desenvolupar eines que ajudin els alumnes en la seva formació com a ciutadans del món, oferir una educació en valors humans, propiciar el pensament crític… en definitiva, que aprenguin a aprendre.

Quines edats tenen els vostres alumnes?

Els agafem a partir de quatre mesos i acaben el batxillerat als 18 anys.

“Volem desenvolupar eines que ajudin els alumnes en la seva formació com a ciutadans del món”

Quan parla de la mobilitat de l’alumnat i del professorat, a què es refereix?

Amb la intenció que els alumnes consolidin les llengües que han après, tant les obligatòries com les optatives, l’escola facilita estades a l’estranger acompanyats pels seus professors. Hi ha diverses modalitats, com l’intercanvi d’estudiants entre escoles, que s’allotgen a casa dels alumnes. També proposem estades d’un trimestre, un semestre o un curs sencer; llavors l’allotjament es fa a les  residències que tenim a dues de les nostres escoles al Regne Unit.

Foto: Grup Nace Schools

Igualment, hi ha l’opció de viure experiències tan interessants com els projectes educatius internacionals, que fomenten el debat en llengua anglesa (programes MUN, EYP i GYLC), amb estades d’una setmana a Lisboa o a Barcelona. També tenim accés a participar al Nacemun, una simulació de l’ONU on els alumnes debaten en anglès problemes del món real. Un altre esdeveniment internacional és el Nace Academic  Olympics, unes jornades científiques en què alumnes de diferents centres competeixen en un entorn internacional i multilingüe. Al juny, els nostres estudiants d’Andorra aniran als Nace Olympic Games, a Mallorca, on competiran en diferents disciplines esportives.

Com fomentaran la cultura internacional a l’escola?

De diverses maneres… A l’escola farem que es visualitzin les llengües amb la retolació multilingüe. Pensa que al centre d’Andorra entre els 318 alumnes que tenim, hi ha 21 nacionalitats diferents. I tindrem les banderes de tots aquests països col·locades en un lloc on tothom les pugui veure. La comunicació amb els pares també serà multilingüe, tindrem un Open Day i un University Day on les famílies seran convidades a viure un dia a l’escola amb els seus fills i professors, prepararem menús internacionals i farem una festa, l’International Day on els alumnes prepararan un estand amb les coses més típiques del seu país per donar-lo a conèixer als companys. També tindrem una comissió de benvinguda destinada a rebre les famílies que venen de fora.

__________________________________________________

Vicenç Gandol
Foto: Grup Nace Schools

Vicenç Gandol i Casado neix a Barcelona el 17 de maig de 1972. Estudia al Sant Estanislao de Kostka de Barcelona, es diploma en magisteri en l’especialitat en llengües estrangeres i primària a la Universitat Ramon Llull, és llicenciat en psicopedagogia per la UOC i té un màster en direcció empresarial. El 1996 treballa com a professor tutor de primària a l’Europa International School, el 2001 és nomenat coordinador pedagògic de l’ESO i responsable del programa d’intercanvis.

El 2006 és cap d’estudis de l’escola i des del 2011 és director general d’Agora Sant Cugat International School, un càrrec que ostenta en l’actualitat i al que s’afegeix la direcció dels centres NACE a Espanya i a Andorra. Viu a Sant Cugat del Vallès i té tres fills.