Assegur, especialistes en empreses

Entrevistem al Toni Balsells, director comercial d’Assegur, perquè ens expliqui els avantatges que ofereixen a les empreses.

Què cobreix una assegurança d’empresa?

Aquest tipus de pòlisses cobreixen les empreses davant de qualsevol risc derivat de la seva pròpia activitat empresarial. Com que cada empresa i activitat té les seves característiques, el ventall de cobertures és molt ampli: responsabilitat civil, patrimoni i béns, flota de vehicles, cobertures de salut, accidents o vida. Aquests últims tres es poden gestionar de forma directa o com a col·lectiu: avantatges que ofereix l’empresa als seus treballadors i que pot no comportar cap cost per a l’empresa. Oferim també altres més específiques com ara la cobertura de lucre cessant (compensació per aturada d’activitat) i la modalitat Tot Risc per estar cobert al màxim.

Quin és el valor diferencial que proposa Assegur?

Estem convençuts que el principal actiu que podem oferir és l’experiència. Des de fa anys hem apostat per l’especialització, sent l’única companyia que compta amb un equip específic d’assessors d’empreses. Treballem permanentment amb el client per poder tenir les cobertures adaptades en temps real, i ho fem a través de “l’interlocutor únic”: cada empresa està gestionada de forma global per un mateix assessor, afavorint una visió 360 del negoci, i facilitant la comunicació, en estar centralitzada sempre en la mateixa persona. Quan una empresa ens contacta, fem una revisió completa de les assegurances que té contractades i una anàlisi dels riscos de la seva activitat empresarial, fent una “auditoria” de l’estat actual.

“Donem el servei ‘d’auditoria’ de manera completament gratuïta”

Toni Balsells i el seu equip a Assegur
Aquesta auditoria que comenteu, és gratuïta?

Sí, tant si és client com si no, aquest servei el donem de manera completament gratuïta. És un element imprescindible perquè el client pugui valorar la professionalitat del nostre equip, i comparar, de manera simple i clara, els riscos i capitals que té coberts actualment, si són correctes i adaptats al mercat actual i a les característiques de l’activitat comercial desenvolupada. Lliurem un informe on es pot veure clarament la relació cost / cobertura amb un quadre comparatiu de les diferents opcions, i els assessorem perquè puguin optimitzar al màxim la despesa de l’empresa.

Quins altres avantatges ofereix Assegur a les empreses?

A més del producte totalment personalitzable, hem volgut afegir-ne altres avantatges. El principal és que comptem amb un equip professional que permet gestionar, de manera ràpida i eficient, qualsevol sinistre, minimitzant els efectes negatius i permetent tornar a la normalitat al més aviat possible. També tenim actiu, des de fa alguns anys, el “Club Assegur”, un lloc on posem en contacte a les empreses amb els nostres clients, perquè puguin anunciar-se, de manera directa i totalment gratuïta. I tenint en compte la situació actual, també oferim unificar totes les pòlisses en un únic venciment per facilitar la seva gestió, així com el servei de Pagafàcil per fraccionar els pagaments de forma mensual. Disposem, a més a més, de l’e-client, un portal on les empreses poden fer gestions.

Tel: + 376 876 555 – assegur.com