“Volem que tots els infants tinguin una vida plena i puguin realitzar els seus somnis”

Amb 600 socis, Unicef és una de les organitzacions solidàries més consolidades del Principat. A la direcció del Comitè d’Andorra, hi és l’Albert Mora, professional d’àmplia experiència en diverses multinacionals, que busca potenciar l’abast de l’entitat i, en conseqüència, canviar favorablement la vida dels infants.

Foto: César De Pablos
La Marta Alberch, la seva predecessora, va deixar la direcció d’Unicef Andorra, després de més de 10 anys d’implicació. Què representa per vostè agafar el timó del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef?

Abans de tot, voldria reconèixer i agrair aquests anys de feina de la Marta, qui ha efectuat una transformació del comitè fins a arribar al punt en què estem ara, amb el suport de tot l’equip de tècnics i de la Junta, que fan una feina de molt alt nivell, sempre amb alegria i vocació. Si em preguntes per la sensació que tinc, és que el nivell d’exigència és molt alt i he d’aconseguir sostenir-lo i, si és possible, arribar a nous reptes… que en tenim molts! (Riu)

Té una visió global quant a les experiències comercials, els negocis i el pensament estratègic, gràcies a la seva experiència professional a diversos països. Quins coneixements pot aplicar a la comunicació o a la gestió d’Unicef?

Unicef, com a Fons de les Nacions Unides per a la Infància, té una estructura de multinacional i, a través dels comitès nacionals, és present a 32 països. Compta amés  amb 7 oficines regionals i desenvolupa la seva activitat a 190 països. Tal com fa una gran empresa, gestionem el màrqueting de les campanyes, apliquem tècniques comercials per fomentar la recaptació de fons i impulsem el màrqueting digital per incentivar una veritable transformació social. Volem que tots els infants d’Andorra, i de la resta del món, tinguin una vida plena i puguin realitzar els seus somnis.

La salut mental dels infants és un dels temes que contempleu en el vostre marge d’acció, i és aquí quan es posen en relleu diferents sinergies com la que teniu, per exemple, amb COPSIA. Com funcionen aquestes relacions?

La seva pregunta s’ha de posar en el context de la sensibilització, és a dir, en com nosaltres som capaços d’influir sobre la societat andorrana a favor dels drets dels infants. Una de les formes de fer-ho, és a través de convenis amb diferents entitats, com ara el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA), amb el qual fem sinergies que possibiliten difondre vídeo-càpsules sobre temes d’infància, com per exemple l’assetjament escolar. També participem en el Consell d’Infants, essent Andorra el primer país del món en tenir-ne un a totes les parròquies, perquè volem que els infants se sentin actors de la societat. Un altre exemple de col·laboració va ser la nostra aportació de coneixement, ara fa dos anys, en la redacció de la llei de la infància. Actualment, amb el Centre de Recerca Sociològica (CRES), col·laborem en la publicació anyal de l’Observatori de la Infància; enguany, volem afegir a aquest informe que contempli l’ús de pantalles i els potencials perills per als infants.

“La salut mental i la lluita contra l’assetjament són encara una necessitat a cobrir i a treballar a Andorra”

Quin és el problema més significatiu que afecta els infants de tot el món?

Actualment, Unicef tracta quatre línies de prioritats, totes importants. La primera d’elles és contribuir a crear un moviment global a favor de les vacunes –de tot tipus– perquè aquestes siguin assequibles, disponibles i igualitàries. Estem parlant de les vacunes més bàsiques (xarampió, verola, meningitis, tètanus) que són determinants per garantir la supervivència dels infants.

La segona prioritat és atendre la crisi de l’aprenentatge. La pandèmia ha mostrat les febleses que hi ha a molts països en aquest aspecte, ja que els nens han perdut mesos i, fins i tot, un any sencer de classes. Això té un impacte real sobre l’aprenentatge, especialment a països on l’escola fa una funció més enllà de l’educació; és a dir, una escola pot significar sortir d’un entorn de violència, tenir l’únic àpat del dia…

La tercera prioritat és la salut mental, no només vinculada a la pandèmia sinó a aspectes més globals que afecten els nens i, especialment, els joves. Un altre tema que volem potenciar és la consciència sobre el deteriorament mediambiental i el canvi climàtic, ja que, malgrat que sembli que això no afecta la salut dels nens, sí que en té conseqüències. Aquestes són les nostres principals preocupacions; triar-ne una? A mi em costa molt, ja que totes quatre línies són importants.

Les nenes i les joves són, freqüentment, sotmeses a situació de violència domèstica, assignació de tasques associades amb el seu gènere i, fins i tot, forçades al matrimoni infantil. On podem situar aquest problema entre les prioritats d’Unicef?

Aquesta és una de les línies d’actuació que es podria incorporar a l’apartat de salut mental, ja que forma part del benestar psicològic infantil. Podem pensar que el matrimoni infantil és una qüestió que només veiem a les pel·lícules però, malauradament, encara n’és una realitat a diferents països. En el context d’Andorra, també cal continuar treballant perquè la igualtat sigui real.

Llavors considera que a Andorra hi ha encara coses a resoldre quant als drets dels infants?

El nostre nivell de respecte de drets no es pot comparar, evidentment, amb el d’un país que tingui molts més reptes de desenvolupament econòmic o social. La nostra dins Andorra és tan important com el finançament als projectes de cooperació. Pensem que temes com la salut mental i la lluita contra l’assetjament són encara una necessitat a cobrir i a treballar a Andorra. Si bé partim d’un escenari on tenim les necessitats bàsiques cobertes, hem de seguir fent recorregut; Andorra, per exemple, té encara una bretxa digital, que ha quedat palesa i s’ha fet evident durant la pandèmia.

2021 és un any ple de reptes, però, per a vostè, quins són els objectius a complir?

Enguany ens enfoquem en tres objectius claus: ampliar la base de donants, potenciar la digitalització i la comunicació a través de les xarxes socials i, finalment, continuar sensibilitzant sobre les nostres quatre prioritats. Un tema que ens agrada molt i que també hi considerem és la Responsabilitat Social Corporativa. És per això que convidem les empreses perquè es vegin reflectides en els valors d’Unicef i puguin ampliar la seva missió social a través de nosaltres.