Especial Esport i benestar: Psicologia esportiva

En l’actualitat, la psicologia esportiva s’ha convertit en la millor aliada per a poder aconseguir amb major facilitat els objectius esportius. Es tracta d’una branca de la psicologia que ha anat guanyant cada vegada més rellevància en l’àmbit esportiu per les seves interessants aportacions.

Aquesta disciplina estudia els fenòmens psicològics de l’esportista i configura tècniques que li permetin aconseguir el seu més alt rendiment. Treballa principalment sobre els recursos psicològics que s’observen en el mateix esportista (gestió de tensió, control d’expectatives o orientació motivacional, entre altres). No només aporta tècniques, motivació i autoconfiança, sinó que és l’encarregada de desenvolupar l’estabilitat mental de l’esportista per a poder aconseguir l’èxit. Acompanya a l’esportista durant i després de la competició, és a dir, dins i fora de la pista, com també en el procés de recuperació d’alguna lesió.

El psicòleg esportiu no només atén esportistes professionals, sinó que també treballa amb amateurs i persones aficionades a un esport, que necessitin superar certs obstacles al moment de fer activitat física, com ara desmotivació, ansietat, fam descontrolada, frustracions, lesions, problemes de confiança, d’autoestima, pors o vergonya, entre altres qüestions.

Si com a esportista gaudeixes d’una bona salut psicològica, aconseguiràs millorar els següents aspectes en l’àmbit esportiu:

Concentració-Atenció. Les tècniques implementades et permetran focalitzar l’atenció, l’energia i els teus propis recursos per a aconseguir l’objectiu plantejat.

Motivació–Autoconfiança. Seràs conscient de les teves pròpies limitacions i podràs derrocar els obstacles mentals que et fan creure que no pots, per a conviure amb elles i potenciar altres qualitats.

Gestió de crisi-control de l’estrès. Trobaràs les eines necessàries per a controlar l’estrès, que sempre s’entén com a quelcom negatiu i desmotivador. Podràs controlar la pressió que suposa una competició i els nivells d’expectatives propis i aliens.

Objectius esportius realistes. Desenvoluparàs un pla estratègic per a aconseguir les teves fites esportives, mitjançant un entrenament intel·ligent.

Superació de lesions. Si pateixes alguna lesió, el psicòleg esportiu t’ajudarà a acceptar la lesió, t’acompanyarà en la teva recuperació, a superar pors, frustracions, enutjos, i a treballar novament per a ajudar-te a fer que puguis continuar entrenant.

L’esport ha de ser salut, no tan sols física, sinó que també mental. Si creus que hi ha algun aspecte psicològic que estigui limitant el teu rendiment, i t’has plantejat finalment superar-lo i resoldre’l, no dubtis a acudir a un especialista. Deixa’t ajudar i assessorar pels qui saben del tema.