El Comú d’Ordino aposta per un model urbanístic que preservi la Reserva de la Biosfera

El passat 20 de novembre, el Comú d’Ordino va presentar en una reunió de poble el seu nou model de desenvolupament urbanístic, que es basa en una revisió extraordinària del Pla d’Ordenació Urbana Parroquial (POUP). L’objectiu principal d’aquest nou model és preservar la parròquia com a Reserva de la Biosfera, amb un fort compromís amb la sostenibilitat a llarg termini.

Fotos: Noelia Farias

La proposta, que va ser presentada davant els ciutadans en una segona reunió de poble, destaca la importància de garantir la preservació mediambiental del territori mentre assegura la millora de la qualitat de vida dels habitants de la parròquia.

El nou model pren en consideració les necessitats demogràfiques actuals i futures de la parròquia, així com els resultats d’estudis importants sobre recursos hídrics i càrrega del territori. Aquests estudis han revelat limitacions en la construcció, i com a resultat, el model presenta una restricció en la construcció, frenant el desenvolupament urbanístic. Així, doncs, amb la població actual i la previsió de creixement, es permetria la construcció de 3.794 habitatges en els sòls disponibles.

Presentació del nou model urbanístic d'Ordino

El pla treballa en cinc eixos importants: ser integral, respectar l’estructura històrica i els paisatges, concordar amb els valors del territori, ser proactiu amb la qualitat de vida, i exercir una funció d’estructuració, articulació i qualificació del territori.

A banda de limitar la construcció, el model proposa accions proactives en termes de qualitat de vida, preveient equipaments, espais lliures, habitatge públic i xarxa de mobilitat. També es preveu una nova qualificació del sòl no urbanitzable i urbanitzable, diferenciant entre hàbitat rural i urbà, amb un enfocament en el creixement dels nuclis històrics i evitant àrees residencials aïllades.

Presentació del nou model urbanístic d'Ordino

El procés d’aprovació del nou model inclourà diversos passos. Primerament, el Consell del Comú d’Ordino haurà d’aprovar inicialment la proposta el pròxim 29 de novembre. Després, es sotmetrà a informació pública durant 60 dies hàbils, permetent als interessats presentar al·legacions.

Es preveuen reunions amb ciutadans per a discutir la proposta i, després d’analitzar les al·legacions rebudes, es realitzarà una aprovació provisional del POUP. Quan s’hagi rebut l’informe favorable del Govern, es procedirà a l’aprovació definitiva del pla d’urbanisme, consolidant així el compromís manifestat pel Comú d’Ordino amb la sostenibilitat i la preservació del seu entorn únic.

Gaudeix de moltes més fotos d’aquest esdeveniment aquí:

El Comú d'Ordino aposta per un model urbanístic que preservi la Reserva de la Biosfera