La contribució de la UdA a la societat andorrana en format de llibre

La Universitat d’Andorra va acollir, el passat dia 7 de març, la presentació del llibre ‘La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana’, obra de Montserrat Casalprim, Josep M. Duart i Betlem Sabrià, que recull en un informe de recerca els resultats de diversos treballs d’investigació que destaquen l’aportació del centre educatiu al creixement econòmic i social del país.

Fotos: Noelia Farias

El llibre es divideix en quatre capítols, que inclou conclusions i annexos. En el primer, ‘L’UdA com a eina de millora dels professionals: una anàlisi quantitativa dels perfils dels titulats en un context comparatiu’, es realitza un estudi en profunditat sobre les característiques dels titulats del centre acadèmic a través d’una enquesta. En aquesta recerca, els resultats posen de manifest que, el 56% dels titulats en formació reglada i el 60% dels titulats de postgrau, són dones i que l’edat mitjana dels estudiants que finalitzen les seves titulacions és, aproximadament, 35 anys. Mentre que en el segon capítol aborda ‘La percepció de l’UdA per part dels titulats i dels agents econòmics i socials’ i els resultats mostren l’impacte notori de l’UdA en el ràpid accés al mercat laboral dels seus titulats, els quals qualifiquen  positivament la qualitat de l’oferta acadèmica de la Universitat, focalitzada en les necessitats d’Andorra.

Altres punts clau de l’informe que presenta el llibre tenen a veure amb les accions de ‘Recerca i internacionalització’ que l’UdA ha dut a terme, des del primer Pla General de Recerca del 2006, i que culminen amb la posada en marxa de l’Escola Internacional de Doctorat. Una dada a destacar d’aquest punt és que l’UdA compta amb més de 200 publicacions científiques i 25 llibres publicats. A més, té vigents convenis de mobilitat arreu del món, essent els estudiants internacionals un 30% del total d’estudiants de l’UdA.

Finalment, l’últim capítol de la publicació destaca ‘La contribució de la Universitat d’Andorra a l’economia andorrana’ i posa en relleu l’impacte de la institució des de la demanda. L’UdA representa de manera directa el 0,16% del PIB andorrà, genera 54 llocs de treball equivalents a temps complet i aporta a l’economia andorrana de manera indirecta més de 560.000 euros. Mentre que l’impacte induït de la seva activitat representa un valor afegit superior a 1.300.000 euros. Aquestes dades col·loquen a la Universitat d’Andorra com una de les primeres 300 empreses del país amb un impacte total d’aproximadament 2.000.000 euros anuals i un retorn de la inversió en educació de les empreses del Principat d’aproximadament 450.000 euros.