Mans Unides, el voluntariat al servei de les desigualtats

L’ONG Mans Unides, és activa a Andorra des de l’any 1982, amb la finalitat de pal·liar la fam al món lluitant contra les desigualtats i impulsant el compromís social vers els més desafavorits del planeta. Tots els seus membres són voluntaris.

Mans UnidesVa ser l’any 1982 quan es va realitzar la primera campanya a Andorra de Mans Unides seguint els objectius de l’Organització No Governamental pel Desenvolupament (ONGD) espanyola Manos Unidas creada al 1960. Els seus objectius principals són el finançament dels projectes de desenvolupament, ja siguin educatius, sanitaris, socials o agropecuaris, que se’ls sol·liciten directament de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina. Cal saber que les subvencions van a parar directament als responsables de cada projecte, que les utilitza per aconseguir els objectius fixats.

Mans Unides a ÀfricaEl voluntariat és la base del treball de tots els membres de l’equip de Mans Unides amb la finalitat de reduir al màxim les despeses de gestió i organització de les campanyes, en què Mans Unides es beneficia de la participació d’escoles de dansa, grups musicals, i esbarts, entre d’altres, també disposa de les sales comunals i parroquials i de la col·laboració dels mitjans de comunicació. L’ONG no té socis i l’única via per col·laborar és participar a la campanya de recollida de fons, quan les entitats i particulars tenen l’oportunitat de fer donatius als comptes bancaris i de participar en les activitats organitzades.

ONG mans unides andorra a àfricaMans Unides té un lema diferent a cada campanya que busca sensibilitzar la població sobre una realitat dels països del Tercer Món. Aquest any 2018 van treure el lema “Comparteix el que importa” per fer reflexionar sobre la importància de compartir a les xarxes i a la vida quotidiana continguts importants que tenen a veure amb la solidaritat. També han organitzat una vetllada musical amb la participació d’algunes corals i solistes  d’Andorra i com cada any, un festival de dansa solidari amb els esbarts del país, que va aplegar més de 500 persones.

Nens africansAnyalment, es convoca la tradicional vetllada de dejuni voluntari amb una conferència seguida d’un debat. Aquest any passat, per primera vegada, l’equip de Mans Unides va decidir organitzar actes fora del mes de febrer per donar-se a conèixer a un públic més ampli i va preparar, entre d’altres, un sopar solidari que va tenir molt ressò. D’altra banda, la seva pàgina web www.mansunides.ad,  ha tingut molt bona acollida, així com el perfil de Facebook i a Instagram.

Voluntaris Mans unides