Carlos Boné: “Amb l’endolàser, les varius s’eliminen en 30 minuts”

Amb el tractament de les varius amb endolàser, una tècnica revolucionària que va inventar el doctor Carlos Boné, les varius es poden eliminar en només 30 minuts. Els pacients tornen a casa sense haver de patir anestèsia general ni postoperatori. Fa un any i mig que s’ha incorporat a la Clínica Dermandtek, l’únic centre d’Andorra on es fa aquest tipus de tractament.

Foto principal: McGrau / Fotos secundàries: arxiu Dr. Carlos Boné

Fa més de 35 anys que el doctor Carlos Boné es dedica en cos i ànima a les patologies circulatòries i el 1997 va descobrir una nova tècnica, anomenada endolàser o làser endovenós, per tractar les varius, que va revolucionar el món de la flebologia. És considerat tota una eminència mundial en el seu àmbit i la seva experiència està avalada per més de 5.000 pacients tractats amb èxit.

Resultats d'un pacient del doctor Carlos BonéQuin balanç fa d’aquest any i mig d’experiència a Dermandtek?

El balanç és excel·lent. Vam muntar la unitat de flebologia per tractar les patologies relacionades amb les insuficiències venoses, que tenen les varius com a primera conseqüència. Hi ha diverses maneres de tractar-les, antigament s’operaven sota anestèsia general. L’any 1997 vaig inventar una tècnica nova, l’endolàser, un làser endovenós que elimina la variu, però això requeria anestèsia local en tot el trajecte de la vena. Però des del 2013 he modificat la tècnica que denomino Endolàser Foam Ablation.

Què s’aconsegueix amb aquesta tècnica?

De fet, són dues tècniques en una de sola, que fan que la vena reaccioni més ràpid, tinc un doble canal amb una fibra òptica que controlo amb l’ecògraf, injecto el medicament en forma d’escuma a la vegada que vaig disparant el làser. Aquest sistema és menys agressiu perquè la concentració del medicament és més baixa, així com la potència del làser. La de l’escuma i el làser fa que la vena es tanqui completament. En 30 minuts s’acaba el tractament, que és ambulatori i el pacient pot tornar a casa seva el mateix matí.

“El problema de no tractar-se les varius és que el retorn de la sang cap al cor és més lent, la qual cosa pot ocasionar coàguls, flebitis o trombosis”

Quin procés segueixen els pacients que volen eliminar les varius?

Es fa una primera visita de valoració, per determinar la tècnica més adequada a la malaltia del pacient. En el cas que decidim aplicar l’endolàser, el pacient arriba a la clínica, li apliquem el tractament, i en uns 45 minuts ja pot marxar a casa, només amb la cama embolicada amb una bena o una mitja de compressió. Li prescrivim un antiinflamatori, tot i que no hi ha dolor, l’endemà comprovem amb l’ecògraf que tot està correcte, i al cap d’una setmana li fem un altre control, que anem repetint al llarg d’un any.

La curació és definitiva?

Sí, completament i no hi ha cap efecte secundari. És una cirurgia no invasiva i eficaç al 100%.

Resultats d'un pacient de Carlos BonéLa majoria de pacients són homes o dones?

Majoritàriament són dones, encara que també hi ha alguns homes. És la mateixa tendència que als països del nostre entorn.

Què és exactament una variu?

És una vena dilatada, que és conseqüència d’una malaltia crònica de base: la insuficiència venosa. A les cames, hi ha unes venes importants que tenen unes vàlvules que connecten amb unes venes superficials. Quan aquestes vàlvules deixen de funcionar, la pressió del sistema fa que la sang s’escapi per aquestes vàlvules i les venes superficials no puguin aguantar tanta càrrega de sang. Llavors es produeix la dilatació de la vena, el que coneixem com venes varicoses o varius.

Quin és el perill de no tractar-se les varius?

El problema és que el retorn de la sang cap al cor és més lent, la qual cosa pot ocasionar coàguls, flebitis o trombosis. També es poden originar úlceres a les cames, perquè la sang no es renova, és pobre en oxigen i a la pell li falten nutrients i es poden fer llagues.