“Un ‘coach’ acompanya les persones a trobar les seves pròpies respostes”

El coaching està de moda i Andorra no escapa a la tendència general. Aquest mes de setembre es prepara un curs de gran interès per a totes aquelles persones que tinguin interès en convertir-se en coach. Saúl Larrayad, que compta amb més de 20 anys d’experiència en la gestió de persones, està al capdavant del projecte de l’Escuela Europea de Coaching a Andorra.

Quin és el projecte de l’Escuela Europea de Coaching a Andorra?

A partir del 20 de setembre proposem un cicle de formació de “coaches”, és a dir, formació de lideratge i de persones que volen convertir-se en “coaches” professionals. Oferim la possibilitat a persones a títol individual i a les empreses que vulguin donar eines als seus equips directius ens enviïn persones perquè es formin en competències de lideratge.

“Qualsevol persona que tingui una situació que vulgui millorar o que li suposi un repte, pot fer servir el ‘coaching’”

Què és un “coach”?

En un procés de “coaching”, guiem la persona (“coachee”)perquè trobi les respostes i solucions als seus problemes i reptes personals i professionals. Un psicòleg tracta una malaltia, un consultor et diu què has de fer, mentre que un “coach” acompanya la persona a trobar respostes des d’una nova mirada de la situació. Perquè és una evidència que no totes les solucions són bones per a tots els problemes. El “coach” acompanya al “coachee” perquè trobi un camí diferent per a cada situació, i a que doni respostes a reptes. Preferim parlar de reptes que no pas de problemes, perquè la paraula reptes és una paraula facilitadora.

Com sap una persona que necessita encetar un procés de “coaching”?

Qualsevol persona que tingui una situació que li preocupi i que vulgui millorar pot fer servir el “coaching” com a eina. Treballem sobretot en l’àmbit de l’empresa, però també fem treballs amb adolescents, per guiar-los en que trobin respostes de cara a enfocar el seu futur professional per exemple i amb persones que passen per moments personals delicats. En definitiva, el “coaching” pot ajudar a qualsevol persona a superar dificultats a vèncer limitacions i a trobar noves oportunitats.

coach executiu Saúl Larrayad
Foto: McGrau
Quina durada acostuma a tenir el procés?

Entre sis i vuit sessions, depenent de la resposta i dels resultats. Habitualment, les sessions duren entre una i dues hores com a màxim. Treballem amb el llenguatge, fem moltes preguntes, busquem fer reflexionar la persona sobre el perquè fa les coses i per a què les fa. També treballem el llenguatge en la seva totalitat: llenguatge, corporalitat i emoció.

Fer “coaching” té edat?

No, de cap manera. Un “coach pot treballar amb adolescents de 14 anys com comentava abans i directius d’empresa de 65, que s’enfronten a una nova situació quan deixen d’estar en actiu i els acompanyem en el procés de jubilació.

En què consisteix el curs del setembre?

És un entrenament vivencial per incorporar les habilitats del “coach” a través de pràctiques ‘learning by doing’, de dinàmiques en aula i amb l’acompanyament d’un “coach” expert a cada alumne, el que converteix al Cicle I en una experiència transformadora. El format el solen cursar professionals per desenvolupar la seva capacitat d’influència, de comunicació i de lideratge en les seves diferents àrees o bé persones que volen iniciar una nova carrera professional com “coaches” homologats amb el prestigiós suport de EEC i d’ICF.

__________________

CICLE I DE CERTIFICACIÓ EN COACHING EXECUTIU D’EEC A ANDORRA
  • 20, 27 setembre i 11 i 18 d’octubre
  • 32 hores de durada. Quatre jornades de 9 a 18h
  • Un procés individual de 3 sessions per a cada alumne
  • Diploma i hores acreditades per ICF com a part d’un programa ACTP.
  • Més informació: www.escuelacoaching.com

asf 2021