L’artemisa i el seu ús en la moxibustió

L’artemisa és la planta que utilitzem per realitzar la tècnica de moxibustió en medicina tradicional xinesa. A partir d’un procés de refinatge d’aquesta planta, s’obté la «mogusa» que serà el producte base per l’aplicació de la tècnica.

És considerada una de les plantes més antigues utilitzades amb finalitat terapèutica. Aquesta planta té una característica que fa que es consideri ideal per la pràctica i eficàcia de la moxibustió, la gran capacitat calorífica que s’obté en el seu procés de combustió.

En què consisteix la tècnica?

La moxibustió consisteix en l’aplicació de calor a través de la combustió de l’artemisa, aplicada en diferents formats, a diferents punts i zones del cos,  per tal que les seves propietats i la seva escalfor penetrin al nostre organisme.

Hi ha un ampli ventall de tècniques d’aplicació de la moxibustió, podem aplicar-la en zones àmplies del cos (per exemple a les lumbars per tal de disminuir el dolor en una lumbàlgia), al llarg del recorregut d’un meridià (per desbloquejar-lo i millorar el seu flux energètic i de sang), en punts específics (per dirigir l’energia a un punt concret o cap a una via de sortida) i, fins i tot, utilitzada amb altres productes per augmentar el seu efecte terapèutic, per exemple utilitzar una rodanxa de gingebre a la seva base per tal de potenciar més l‘efecte de l’escalfor, tècnica molt efectiva, per exemple, per millorar el dolor en una artrosi de genoll en fase no inflamatòria.

No tota l’aplicació de la moxa es fa de la mateixa manera. El més vist i conegut són els «puros» de moxa, però també podem aconseguir la moxa a granel, amb un grau de puresa molt més elevat i confeccionar nosaltres mateixos els cons, poden realitzar un tractament molt més personalitzat per tal d’incidir d’una forma molt més específica en els punts que volem treballar. La confecció dels cons serà personalitzada, la mida, densitat, tipus d’herba, la seva qualitat, etc., variaran en funció d’allò que busquem treballar sobre cada punt o zona, ja que no busquem el mateix si volem aportar calor i energia a una zona àmplia del cos on hi ha un dolor per manca de nutrició dels teixits, que si el nostre objectiu és treballar un punt molt concret provocat per un dolor específic, per exemple muscular.  Cada tècnica  d’aplicació i confecció serà personalitzada i específica, en funció del nostre objectiu

Quins beneficis pot tenir per al nostre organisme?

Utilitzant la tècnica de moxibustió, podem obtenir els mateixos beneficis que obtindríem realitzant acupuntura, ja que podem treballar sobre els mateixos punts, però en aquest cas també hi afegim l’escalfor que penetra en els punts, així com les propietats terapèutiques d’aquesta planta.

Els beneficis que tindrem aniran en funció dels objectius que ens plantegem a cada sessió, ja que en funció del que necessitem treballar, treballarem amb unes tècniques o d’altres.

És una tècnica molt agradable per tothom, i encara més per aquells que tenen por a les agulles, i a «patir» en una sessió d’acupuntura, ja que en podem obtenir els mateixos beneficis, però sense punxar.

 Que notarem nosaltres mentre es realitza?

És una tècnica molt relaxant, les sensacions que notarem varien en funció de la tècnica utilitzada, però sempre serà una sensació molt agradable i relaxant.

En molts casos, notarem de forma immediata els seus beneficis, per exemple, en els casos de dolor, aquest disminueix moltíssim o inclús desapareix en el mateix moment en què apliquem la moxa. En altres casos, per exemple angoixa, el pacient pot notar que el seu estat de nerviosisme baixa mentre estem realitzant la tècnica, en persones per exemple amb algun bloqueig emocional, treballar determinats punts es poden alliberar emocions durant la mateixa sessió, fent sortir determinades emocions contingudes durant temps. 

Carolina Vila Arboix

Acupuntura i Medecina Tradicional Xinesa · Fisioterapeuta

Instagram: @carolvilamtc · @careandorra

Email: carol.vila.arboix@gmail.com