Touceda reconeix els obstacles però qualifica d’òptima l’atenció sanitària

Des que els metges referents de capçalera han pres protagonisme en el protocol d’atenció sanitària dels pacients derivats dels tests immunològics, s’han evidenciat moments de tensió davant l’allau de feina que comporta diagnosticar de manera meticulosa els ciutadans que representen un risc de propagació de la Covid-19. El doctor Josep Antón Touceda, metge generalista i president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, ha avaluat la situació.

Fotos: SFGA/CEsteve

El paper que juga el metge referent en la detecció de potencials vectors de la Covid-19 és fonamental, ja que és aquest professional sanitari el que haurà d’interpretar els resultats obtinguts dels tests serològics aplicats a una part molt representativa de la població. És el metge referent o de capçalera qui prescriurà la posterior realització d’una prova PCR, amb la qual es recull una mostra de secrecions nasofaríngies i es determina si n’hi ha restes d’ARN viral del SARS-CoV-2.

Josep Antón Touceda, president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, ha explicat que la presència d’ARN viral a les secrecions nasofaríngies és indicatiu que el pacient és potencialment infecciós, motiu pel qual es recomanaria l’aïllament per a reduir la potencialitat de contagi.

Joan Martínez Benazet i Josep Antón Touceda

Malgrat la valoració general que, tant el doctor Touceda, com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, fan del protocol del cribratge immunològic massiu, el president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra reconeix que hi ha hagut dos moments de tensió on els metges referents s’han vist saturats. Ha identificat, doncs, com a primer moment el pic en la incidència de casos diagnosticats de Covid-19, on el personal sanitari s’ha vist sensiblement afectat, però “val a dir que la resposta de l’atenció primària ha estat òptima” i, des d’aquell moment, s’hi ha empleat la teleassistència com a recurs per a atendre la població, mentre que les visites exploratòries s’han reservat només als casos que realment ho requereixin.

El segon moment de tensió el situa a aquesta setmana, on l’atenció primària ha notat un exponencial increment en la seva feina, a partir de “petites disfuncions que s’han anat esmenant”. En la mateixa línia, ha remarcat que el programes de la via preferent i la implantació de la història clínica compartida.

Balanç positiu després de la primera setmana de tests

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat que, després de cinc dies de cribratge, s’han processat 66.000 sol·licituds ciutadanes per fer els tests immunològics, una xifra que representa un 86,84% de la base poblacional, estimada en 76.000 habitants. Durant la primera setmana, s’han realitzat 34.732 tests serològics i s’han enviat 27.000 SMS amb informació preliminar als ciutadans.

Joan Martínez Benazet ministre de salut

D’altra banda, Martínez Benazet ha fet públics els resultats dels estudis de fiabilitat realitzats a cent de les proves d’IgG i d’IgM adquirides a Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. Pel que fa a l’especificitat, entesa com la probabilitat de detectar un resultat negatiu en un diagnòstic fet a persones sanes, tant per a IgG i IgM, és del 100% per a ambdues immunoglobulines. Mentrestant, la sensibilitat, que s’entén com la probabilitat que una persona potencialment infectada doni positiu, és del 96% en la detecció d’IgM i d’un 88% en la detecció d’IgG. Si bé el ministre de Salut ha reconegut que la sensibilitat davant les IgG d’aquests tests pot semblar una mica baixa, ha explicat que aquesta millora després d’aplicar el protocol de doble cribratge.

Un dubte freqüent que manifesta la ciutadania està molt vinculat amb la informació que rebran a través dels SMS, una vegada feta la primera prova del test d’anticossos. S’ha aclarit que, hores després de l’execució d’aquesta primera tongada de proves, el ciutadà rebrà un missatge condicionat per dos escenaris. En cas que el resultat de la prova no mostri signes d’una infecció recent, s’indicarà mantenir les mesures de protecció escaients fins a la realització de la segona prova, dues setmanes després. Si el primer resultat mostra indicis d’infecció de Covid-19, s’indicarà aplicar més rigorosament les mesures preventives i es demanarà que la persona contacti el seu metge referent.

Dades epidemiològiques

S’ha informat que des d’ahir no s’ha enregistrat cap mort, per tant, la xifra total de defuncions es manté en 47. Els casos totals de persones infectades pel virus SARS-CoV-2 és de 752, dels quals romanen actius 168 i s’han curat 537. A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 13 pacients, dels quals 5 estan ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Mentrestant, dels pacients ingressats a l’UCI, hi ha 4 persones amb ventilació assistida.