Accions de les parròquies en matèria de sostenibilitat i medi ambient

Elisabeth Font Álvarez, consellera de Medi Ambient i Agricultura del Comú de Canillo

“Un dels principals reptes de sostenibilitat, i probablement el més important, és el fet de garantir la continuïtat de la pagesia i ramaderia de la parròquia”.

Projectes actuals:

 • Millora de les captacions d’aigua potable, dels dipòsits i la telegestió de la xarxa.
 • Substitució de l’enllumenat públic (LED).
 • Gestió forestal dels boscos comunals.
 • Control de la proliferació de la processionària.
 • Millora de l’aïllament dels edificis comunals.
 • Renovació de la flota comunal de vehicles: híbrids i elèctrics.
 • Conservació dels territoris de pasturatge supraforestal (vacada comunal).

Objectius de futur:

 • Garantir la continuïtat de la pagesia i la ramaderia.
 • Trobar l’equilibri entre la conservació del medi natural i l’accés de visitants.
Vanessa Carrascosa, directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp

“Quant a la recollida de residus, a nivell de contenidors, a Andorra tenim una ràtio superior a la de Catalunya i a la mitjana europea. Encamp som la parròquia que més quantitat i diversitat de contenidors (1.200) tenim a la via pública”.

Accions dutes a terme pel Comú:

 • Projectes de conscienciació als centres educatius i accions de neteja del medi natural, amb el personal de parcs i jardins i patrimoni natural (banders comunals).
 • Participació activa a la campanya nacional ‘Reciclem bé’ per fomentar el reciclatge i reduir la producció de residus entre els veïns i comerciants.
 • Foment de l’eliminació de plàstics d’un sol ús, amb la instal·lació de fonts d’aigua sense envàs i màquines de begudes amb l’opció ‘sense got’ als edificis administratius, així com el lliurament, als ciutadans, de bosses de malla reutilitzables per a fruita i
 • Incorporació de contenidors per a totes les fraccions de residus als punts verds de la via pública. Reforç en la col·locació de contenidors de residus tèxtils, d’oli vegetal i mini deixalleries als carrers.
 • Impuls dels tràmits administratius digitals per reduir la generació de residus de paper, els desplaçaments dels ciutadans i l’ús del vehicle particular.

Reptes de futur:

 • Ordenació del territori, gràcies a la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Encamp.
 • Regulació de les activitats turístiques al medi natural per a reduir-ne l’impacte, fer-les sostenibles i augmentar el coneixement del patrimoni parroquial
 • Desenvolupament de Plans de mobilitat sostenible i d’eficiència energètica.
Eduard Betriu Lizarte, president de la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat d’Ordino

“El principal repte és mantenir aquest fràgil equilibri entre el desenvolupament i la conservació. El creixement de la població comporta una gestió dels recursos naturals diferents que caldrà analitzar i veure en cada moment per continuar sent sostenibles”.

Projectes actuals:

 • Instal·lació d’una planta de compostatge  per a residus vegetals biodegradables (en substitució vehicles elèctrics).
 • Gestió forestal, conservació de la biodiversitat i prevenció d’incendis forestals.
 • Promoció turística amb valors de sostenibilitat.
 • Impuls de l’ús del bus parroquial.
 • Recuperació de la fira del bestiar i la conscienciació sobre la ramaderia.
 • Ús de la Casa de la Muntanya com a centre de divulgació.

Reptes de futur:

 • Trobar fórmules per a l’equilibri entre desenvolupament i sostenibilitat.
 • Implementació d’energies renovables a la resta d’edificis administratius igual que al CEO.
 • Fomentar l’ús de vehicles elèctrics i e-bikes.
 • Impulsar el compliment dels ODS de l’Agenda 2030.
Sergi Gueimonde, conseller de Medi Ambient Agricultura i Sostenibilitat de La Massana

“Un dels nostres objectius és participar com a parròquia sostenible (ciutat amable), fent el seguiment dels indicadors ambientals per establir les mesures que siguin necessàries”.

Accions dutes a terme pel Comú:

 • Pla de reducció i compensació del CO2 fins al 2035.
 • Campanyes de sensibilització sobre l’aigua i la biodiversitat.
 • Impuls del programa ‘Cos de Voluntaris per la Natura’, gràcies a la col·laboració del Ministeri d’Educació i d’empreses privades.
 • Promoció d’un model més eficient de gestió, recuperació i reutilització dels residus.

Reptes de futur:

 • Trobar l’equilibri entre la preservació dels recursos naturals limitats i el creixement urbanístic actual.
 • Ser un comú neutre quant a l’emissió de CO2.
 • Millorar la gestió dels boscos comunals i la biodiversitat.
 • Augmentar les zones verdes urbanes.
 • Potenciar els itineraris a peu, per reduir l’ús de vehicles motoritzats.
 • Fer seguiment de la capacitat de càrrega del parc natural.
Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació d’Andorra la Vella

“Hem realitzat una sèrie d’actuacions que depenen dels departaments de Medi Ambient i d’Higiene, que tenen com a objectiu disminuir els nivells de contaminació, millorar la recollida de residus i el reciclatge, així com altres accions transversals per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, fomentant projectes com ara el bus comunal, el ‘Metrominut’ i la socialització dels espais públics de la parròquia”.

Accions dutes a terme pel Comú:

 • Millora de la recollida de residus. Creació de mini deixalleries i contenidors soterrats.
 • Campanyes per fomentar el reciclatge.
 • Canalitzacions del riu Valira en diversos trams.
 • Instal·lació de més pipicans i bosses biodegradables per a la recollida d’excrements.
 • Adhesió al projecte Viles Florides i aposta pels camins de muntanya per fomentar hàbits més saludables.
 • Mesures transversals: promoció de l’ús del bus parroquial, creació del ‘Metrominut’ i socialització dels espais públics per posar el ciutadà al centre de les accions, eliminant el vehicle i fomentant les caminades a peu.

Reptes de futur:

Avançar quant als compromisos internacionals de neutralitat de carboni, de cara al 2050, amb accions com:

 • Engegar un pla de mobilitat sostenible entre els treballadors comunals amb l’objectiu de reduir o fer més eficient el volum de desplaçaments.
 • Reduir la petjada de carboni en totes les instal·lacions i dependències comunals.
Rossend Duró, conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria té com a repte esdevenir la parròquia referent en sostenibilitat. Ja s’han elaborat dues eines bàsiques: el Pla Director del Desenvolupament Energètic de la parròquia i el càlcul de la petjada de carboni”.

Projectes actuals:

 • Elaboració del Pla Director del Desenvolupament Energètic i el càlcul de la petjada de carboni.
 • Tramitació per a l’obtenció del certificat de sostenibilitat turística Biosphere.
 • Substitució de l’enllumenat públic (LED).
 • Substitució dels comptadors d’aigua per aparells controlables telemàticament.

Reptes de futur:

 • Trobar nous models de turisme sostenible per a la parròquia.
 • Reduir la contaminació lumínica i el consum energètic.
 • Instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta del Centre cultural i de congressos Lauredià.
 • Implementació de sistemes de calefacció renovables en diferents edificis comunals.
Cèlia Vendrell, consellera de Medi Ambient d’Escaldes-Engordany

“És veritat que, prescindir del tot del petroli, és gairebé impossible, però sí que hem d’intentar canviar. Hauríem d’intentar consumir el mínim possible de plàstic”.

Projectes actuals:

 • Treure les moquetes d’herba artificial (plàstic) dels carrers.
 • Intensificació en l’eliminació de tots els productes fitosanitaris dels parcs i jardins.
 • Campanya de conservació de l’aigua ‘No hi llencis res. Aquí comença el mar’.
 • Substitució de calderes de gasoil i implementació d’energies renovables.
 • Signatura de conveni amb FEDA, per a la instal·lació d’una central d’aerotèrmia.
 • Instal·lació de noves casetes de gestió i recollida de brossa i deixalles.
 • Substitució de bosses de plàstic dels pipican per bosses vegetals biodegradables.
 • Millora de la xarxa dels camins de muntanya.

Reptes de futur:

 • Instal·lar un separador d’hidrocarburs al magatzem del comú.
 • Estudiar nous projectes en matèria de sostenibilitat.
 • Impulsar el projecte Caldes.
 • Completar el projecte del bus comunal a la demanda.