Autea és membre d’Autisme Europa

En una sessió zoom, que a no ser per la Covid-19, hauria d’haver tingut lloc a Cracòvia, l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme, d’Andorra (AUTEA), és des del passat 7 de novembre, un dels més de 90 membres que representen a 30 països i més de 7 milions de persones a Europa.

 Fotos: Autea

Autisme Europa és una associació internacional que té entre els seus principals objectius avançar en la consecució dels drets de les persones amb autisme i ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. Aposta de manera clara perquè les persones amb TEA tinguin els suports necessaris que els hi permetin prendre les decisions adequades per a dur a terme la seva vida amb la màxima autonomia possible.  Per ser membre de ple dret d’AE es requereix ser una associació legalment constituïda i composta per una majoria de persones amb TEA o familiars, aquests membres tenen 500 vots a l’assemblea general.

Amb aquesta adhesió, Autea podrà tenir suport, més enllà de les fronteres, i comptarà amb informació privilegiada de tot el que s’està duent a terme en la primera línia de l’autisme internacional. Així podrà continuar duent a terme la defensa dels drets de les persones amb TEA del Principat igual que la implementació de programes dirigits a millorar la seva qualitat de vida.