Francesc Camp, nou president de Ski Andorra

Francesc Camp va ser nomenat President de Ski Andorra, en la darrera Assemblea General Ordinària del passat mes de juliol, agafant el relleu de Joan Viladomat després de quatre anys al càrrec.

Foto:SFGA/CEsteve

Ski Andorra, l’Associació de les estacions d’esquí d’Andorra, es va crear l’any 1991 amb l’objectiu de defensar els interessos dels seus membres en els diferents camps i matèries relacionades amb l’activitat de l’Associació. Està formada per les societats de les estacions: SAETDE, ENSISA, EMAP i SECNOA. Els membres de la Junta directiva són elegits per l’Assemblea general ordinària, per una durada de dos anys.

Els nous càrrecs nomenats en la darrera Assemblea general ordinària, del passat 23 de juliol, van ser els següents:

  • President: Sr. Francesc Camp (representant d’ENSISA)
  • Vicepresident: Sr. Josep Marticella (representant d’EMAP)
  • Secretari: Sr. Joan Viladomat (representant de SAETDE)
  • Tresorer: Sr. Julio Ventaja (representant de SECNOA)

Amb aquest relleu Ski Andorra continuarà treballant per totes les accions i necessitats conjuntes del sector de la neu.

andorra a taula