El Govern posa sobre la taula la situació dels autònoms envers la CASS

Ahir a la nit, el Govern d’Andorra va aprofundir en les diferents mesures excepcionals inherents a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Eric Jover, ministre de Finances i portaveu, va ser l’encarregat d’oferir, una vegada més, la informació pertinent.

Foto: SFGA/JAViladot

Durant la seva al·locució, el ministre Eric Jover va recordar que la Llei Òmnibus (3/2020), del 23 de març, preveu accions per a protegir els treballadors autònoms, a través de mecanismes que permetin a aquests acollir-se a una base de cotització reduïda, en el cas de veure disminuïda la seva activitat a causa de la crisi sanitària, o a la suspensió temporal de la cotització, si l’activitat laboral s’ha vist aturada de manera total.

Segons el portal web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), aquests tràmits es podran fer a partir del dia 6 d’abril. Així mateix, les empreses també podran demanar al Govern el finançament de la part patronal de la cotització de les persones assalariades, previst en l’article 12 de la Llei Òmnibus, que indica la següent premissa: “Per gaudir d’aquesta mesura, l’empresa ha de presentar una sol·licitud mitjançant el formulari facilitat per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Les sol·licituds presentades abans del 14 d’abril del 2020 tenen efectes des del 14 de març del 2020. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a l’esmentada data tenen efectes per a la cotització del mes en curs, o la part del mes que correspongui, sempre que aquesta mesura excepcional continuï en vigor”.

Pel que fa als treballadors autònoms que vulguin acollir-se a la suspensió temporal de la cotització, l’article 10.3 de la Llei Òmnibus cita que “el període de suspensió temporal esmentat computa com a període efectiu de cotització per donar dret a les prestacions de reemborsament, a les prestacions d’invalidesa derivades d’accident no laboral o malaltia comuna i per generar dret a les pensions de reversió, sempre que la persona que realitza una activitat per compte propi estigui al corrent del pagament de les seves cotitzacions o doni compliment a les condicions d’ajornament sol·licitat prèviament”.

Consulta la Llei Òmnibus aquí: https://www.bopa.ad/bopa/032042/Pagines/CGL20200331_10_31_33.aspx

Pot semblar que la Llei Òmnibus sigui la panacea per resoldre tots els problemes dels autònoms, però no és així; malgrat que sí que hem de reconèixer la seva importància com a instrument, perquè el Govern pugui atendre la crisi sanitària. Molts treballadors per compte propi prefereixen pagar la quota mínima de la CASS, ja que, segons especifica textualment el lloc web de la institució encarregada de la seguretat social, “les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades de malaltia comuna o accident no laboral, derivades d’accident laboral o malaltia professional, a les prestacions de maternitat, de paternitat, de risc durant l’embaràs, al capital per defunció, a la prestació d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional”.

captura del lloc web de la cass
Captura del lloc web oficial de la CASS

Si bé el ministre Jover ha matisat que alguns beneficis, com ara les prestacions derivades d’accident laboral o malaltia professional, no tenen cap rellevància perquè, en teoria, el professional que aplica a aquesta opció ha aturat les seves activitats econòmiques, hi ha altres prestacions vinculades a malalties comunes i accidents laborals que els autònoms tenen en consideració.

Una crida de responsabilitat social

El Govern d’Andorra, a través del ministre Eric Jover, va reiterar el seu missatge de corresponsabilitat social en el marc de la lluita contra la pandèmia de Covid-19, ja que, durant els darrers dies, s’ha evidenciat un augment significatiu de la mobilitat en les diferents xarxes vials del país. En aquest sentit, el ministre va recordar la importància de respectar el confinament, per tal de garantir l’estabilitat del sistema sanitari andorrà.

La FPNSM se suma a la lluita

Com ja va avançar en un comunicat del 2 d’abril, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) va activar, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia), una xarxa de suport a les persones amb discapacitat i les seves famílies, la qual cosa va ser confirmada ahir pel ministre portaveu.

El servei serà gestionat per psicòlegs especialistes de la FPNSM i Copsia, de dilluns a divendres, de 10 a 18 hores. L’atenció es donarà a través del correu electrònic suportpsi@fprivadameritxell.ad i el telèfon +376 609 753.