Corrochip, la innovadora eina per a prevenir la corrosió d’estructures

L’auge de les noves tecnologies ha permès l’evolució de diferents sectors econòmics, com ara el de la construcció, on ja es parla del concepte d’infraestructures connectades i indústria 4.0, el qual combina àrees com la robòtica, l’anàlisi de dades, la intel·ligència artificial, l’Internet of Things (IoT), entre altres, per a optimitzar els processos que marquen el desenvolupament d’aquesta indústria. Manel Torrentallé, CEO de Witeklab, empresa andorrana pionera en aquest sector, presenta Corrochip, una eina pensada per a detectar la corrosió en les estructures de formigó armat i poder ser a temps de realitzar accions preventives.

Fotos: Witeklab / César Vidal
Què és Corrochip i quina és la seva utilitat?

Corrochip permet monitorar de manera remota el progrés de la corrosió en estructures de formigó armat i conèixer l’estat de les estructures en temps real, per anticipar-se a situacions de deteriorament que puguin comprometre la integritat de l’estructura, i poder dur a terme accions correctores. Aquest sistema, patentat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i del qual nosaltres estem desenvolupant la sensòrica, té un alt percentatge de precisió en l’anàlisi per a la prevenció de la corrosió, la qual cosa és molt important per a evitar situacions com la del pont de Gènova, que es va esfondrar fa dos anys.

Com funciona Corrochip?

És un sensor que incorporem en una instal·lació, que va connectada a una estació que l’alimenta i en fa la lectura de dades. Des de la seva implementació, el sensor dona una certa informació que s’envia, a través d’aquesta estació, al núvol i des d’aquí ja pot ser accessible per l’enginyer a càrrec de la supervisió o el manteniment de l’obra. És a dir que, quan Corrochip detecta que una estructura pot tenir problemes de corrosió, t’avisa a través d’una notificació al mòbil.

Com és la comunicació entre el sensor de Corrochip i aquesta persona a càrrec de l’obra?

Tot el procés és bastant simple, per tal de garantir la màxima fidelitat de les dades i la immediatesa de la informació. El responsable del manteniment de l’estructura, a través del seu telèfon, rebrà via SMS o correu electrònic l’avís que indica problemes de corrosió i la seva evolució projectada a un any, cinc anys o deu anys vista. La informació es pot consultar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. En tot moment, a través de dades mòbils, l’estació tindrà a la disposició de l’enginyer o el professional a càrrec informació actualitzada, amb la freqüència que ell consideri oportuna.

El sistema és accessible mitjançant webapp des de qualsevol dispositiu, la qual cosa facilita enormement l’avaluació de la situació de l’estructura i la presa de decisions.

Quina és la vida útil d’aquest sensor?

Des d’un punt de vista tècnic, el màxim que podem garantir és una vida útil de 25 anys. La disposició de l’electrònica és tal, que de totes maneres ens permetrà reposar l’electrònica transcorregut aquest període inicial, de manera que es pot allargar la seva vida útil 20 o 25 anys més.

Quins costos comporta la implementació de Corrochip a alguna obra?

Proposem projectes fets a mida, segons la necessitat de cada obra o estructura, que poden variar segons el tipus de materials o la utilitat d’aquesta; en aquest sentit, cada projecte es pressupostarà tenint en compte aquestes variables. El primer pas és traslladar-nos al lloc amb els experts de la UPV, que faran una anàlisi diagnòstic, que permetrà traçar la línia d’acció de cara a les següents etapes.

corrochip

Com va ser la sinergia entre la UPV i Witeklab en el desenvolupament de Corrochip?

Corrochip és el resultat del projecte d’I+D realitzat per l’Institut Interuniversitari de Recerca de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) i el Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de València (UPV), que es van posar en contacte amb Witeklab, per al disseny d’un sensor de nova generació per a la detecció precoç de la corrosió en estructures de formigó armat.

Witeklab, a part de crear productes, tenim un departament de consultoria i vigilància tecnològica que ofereix assessoria a empreses, universitats i altres entitats; a partir d’aquest contacte per al disseny d´un sensor, vam començar a aprofundir les converses i aportar solucions al problema de la detecció de la corrosió, fins a donar llum a aquest producte.

Com porteu el procés d’introducció de Corrochip al mercat?

Tot just estem sortint al mercat, però ja hem avançat negociacions amb les empreses encarregades del manteniment d’autopistes i altres grans infraestructures a Espanya, ja que hi ha estructures amb problemes de corrosió que poden beneficiar-se de la solució que aporta Corrochip. Hem previst que, entre setembre i octubre, presentarem el producte a les empreses d’Andorra.

Ara mateix, gràcies a la relació que tenim amb la UPV, comptem amb la patent del producte a Espanya, però estem fent passos molt ferms per patentar i implementar Corrochip a França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, entre altres països.