Joan Altimir: “Al llarg d’aquests 30 anys hem executat al voltant de 3.000 feines”

Aquest any es compleixen  tres dècades des que va obrir les portes Euroconsult, una empresa pionera al país, dedicada a l’enginyeria del terreny, amb una forta especialització  en geotècnia i riscos naturals. Al llarg d’aquest temps, un complet equip de professionals multidisciplinaris ha fet possible atendre la demanda del sector amb la màxima qualitat i rigor, segons explica el seu director-gerent, Joan Altimir.

Quina va ser la motivació que va portar a Euroconsult a obrir les seves portes, ara fa 30 anys, i a convertir-se en una empresa de referència en el seu sector al país?

Tenia clar que el país necessitava una empresa que s’especialitzés en geotècnia i riscos naturals. Fa 30 anys no existia cap empresa que cobrís aquest terreny. Per això, ens vàrem convertir en els pioners d’aquest sector i ara ens focalitzem en la realització d’estudis i projectes en el camp de l’enginyeria de terreny. Al llarg de tots aquests anys, hem executat al voltant de 3.000 treballs, entre estudis, projectes i supervisió d’obra.

En un sector tan competitiu i evolutiu com aquest, Euroconsult va rebre la distinció, l’any 2006, per participar decisivament en el disseny i la direcció d’obra per a la construcció del millor túnel d’Europa, quant a seguretat, el Túnel del Pont Pla. Quin considera que ha estat el valor més destacable de l’empresa per aconseguir aquest tipus de reconeixement?

El reconeixement pel túnel del Pont Pla no només va ser obra d’Euroconsult, sinó també a tota la gent que va treballar en aquest projecte, des del Govern d’Andorra fins a les empreses que van participar en la seva construcció. En 2008 es va premiar el disseny del túnel per ser un dels més segurs d’Europa, segons EuroTAP (European Tunnels Assessment Programme), una distinció de renom internacional per a Andorra en un important projecte d’obra civil.

El valor més destacable de l’empresa és el seu equip professional. Hem desenvolupat molts treballs de planificació territorial importants i el fet de cobrir diversos camps ens permet tenir una visió molt àmplia dels factors que incideixen sobre el territori. Tenim una llarga trajectòria i comptem amb un equip de professionals molt estable i cohesionat, la qual cosa ens permet avançar i ser millors. L’experiència, el professionalisme i l’especialització del capital humà formen part de la nostra metodologia de treball i és el que ens caracteritza.

Euroconsult és una empresa que destaca per oferir un ampli ventall de serveis (direcció d’obra i assistència tècnica, estudis geològics, geotècnics, mediambientals, hidroeòlics, hidràulics, entre altres). De tots aquests segments quin creu que és el seu punt més fort?

Crec que el punt més fort radica en el fet que el mateix equip pot oferir tots els estudis necessaris per fer projectes que impliquin una modificació de l’estat actual del terreny: riscos, medi-ambient, geotècnia, projectes d’estabilització del terreny, estudis hidràulics i hidrogeològics, plans d’emergència i evacuació, etc.  D’entre ells, cal destacar els estudis de riscos naturals. Euroconsult ha participat en la redacció de la major part dels mapes de zonificació reglamentària de riscos elaborats pel Govern d’Andorra i ha elaborat diferents metodologies d’estudi reconegudes per la comunitat científica i que són d’aplicació a tota Europa.

Juntament amb Eurogeotècnica han desenvolupat la metodologia Eurobloc, per a què serveix i quin és el seu marge d’aplicació?

És una metodologia reconeguda en la comunitat científica internacional, que s’aplica al camp dels riscos naturals i que estudia la caiguda de blocs rocosos sobre diferents infraestructures. Es va començar a implementar quan es varen iniciar els estudis a la Solana d’Andorra la Vella, a finals dels anys 90, i s’han continuat amb diverses versions i modificacions fins a l’actualitat. La metodologia s’ha divulgat internacionalment, publicant-la en congressos i revistes especialitzades. En l’actualitat és una de les metodologies més utilitzades.

Quins són els principals projectes que estan duent a terme en territori andorrà i en l’àmbit internacional?

En l’actualitat, un dels projectes més importants que estem duent a terme és la direcció d’obra, a la zona de la Portalada, a la Carretera General 1. També, estem treballant amb altres empreses d’enginyeria andorranes, a l’estranger, per desenvolupar diferents projectes de carreteres i infraestructures, sobretot, a l’Àfrica Equatorial.

El desenvolupament i creixement d’Andorra ha despertat el debat sobre la viabilitat d’un telefèric al Pic del Carroi, un aeroport a Grau Roig i una possible estació de tren. Vostè considera que aquests projectes són susceptibles de tirar endavant, sense posar en perill l’equilibri mediambiental del país?

Crec que hi ha projectes que són perfectament factibles. El telefèric del Pic del Carroi el veig com un projecte que es pot executar sense inconvenients, perquè només s’implanten pilones i no genera una agressió física sobre el medi ambient, a diferència de l’aeroport de Grau Roig, que, en opinió personal, em sembla que és una obra molt complexa de poder realitzar. S’instal·laria en una zona molt poc antropitzada i afectaria una gran superfície, i en un espai mediambientalment molt sensible.

Quant al tren, considero que és un projecte interessant, però s’hauria d’analitzar i estudiar la seva viabilitat. Hauria de ser una obra que passaria per transport aeri o per la realització d’una quantitat important de grans túnels, per tal de no agredir al medi ambient, perquè en cas contrari, ens quedarem sense espais. Seria un projecte factible si es fessin túnels de llarg recorregut que permetin comunicar Andorra, amb Espanya o França.

Quins són els pròxims reptes per a Andorra en matèria d’infraestructures i medi ambient? Quines iniciatives pot destacar?

En els últims anys, es troba a faltar l’actualització d’estudis de planificació del territori. El sector públic hauria de fer un esforç important en la planificació i en la priorització de projectes, ja que falten moltes coses per fer. Quan es parla de l’entrada d’Andorra al Tractat de la Unió Europea, si bé és un repte molt important per al país, caldria plantejar-se de quina manera es pot connectar Andorra amb la resta d’Europa, és a dir, s’haurien de millorar les connexions ferroviàries (ara inexistents), així com les comunicacions per carretera. Un heliport al país també és necessari. El sector de les comunicacions en els últims anys ha rebut una inversió molt limitada i crec que no s’ha prestat la suficient atenció a projectes estratègics. Quant al creixement de la construcció i l’equilibri del medi ambient, seria important definir quin és el límit del nostre país, quant a territori, fins a on es pot arribar i quina és la capacitat que tenim, la qual cosa es podria delimitar a través de la planificació.

D’altra banda, una iniciativa molt important per destacar, és l’esforç del Govern per fer un pla sectorial d’infraestructures verdes. La creació de vies verdes, una alternativa d’oci, perquè la gent pugui passejar per les valls. Un projecte que seria interessant que es continuï reforçant amb inversions, ja que aquest tipus d’espais generen cada cop més demanda turística.