Jose Costa: “La construcció està millorant, però es fa difícil trobar mà d’obra qualificada”

El propietari i President de Nova Constructora i d’altres empreses aixoplugades pel Grup Nova, Jose Costa, avalua de manera positiva el panorama del sector de la construcció malgrat els reptes que ha comportat la pandèmia, però considera que és molt complicat trobar personal qualificat en aquest context d’incertesa.

Foto: Juli Barrero/A Voz Lusa
L’Informe de Conjuntura que va presentar la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) indica que el sector de la construcció ha estat dels menys afectats per les restriccions sanitàries a causa de la pandèmia. Vostè hi està d’acord?

Parcialment. Pensa que el nostre sector es va aturar gairebé totalment durant el confinament de 2020, i això ha representat un cop molt dur del qual ens estem recuperant amb molt esforç i perseverança. Sí que és cert que, durant els primers mesos del 2021, es va normalitzar pel que fa a l’activitat productiva de manera molt ràpida, fins i tot a nivells similars als dels anys previs a la pandèmia, però vam haver d’assumir costos addicionals que no estaven previstos. De manera global, si es compara el sector de la construcció amb els de l’hostaleria i el turisme, sí que gaudim de bona salut, però encara hem de trobar solucions a problemes que són vigents i que s’han accentuat amb la Covid-19.

Quins serien els principals problemes que pateix el sector?

No és cap secret que, arran dels retards que la pandèmia ha generat en totes les branques de l’estructura productiva mundial, hi ha problemes de logística, transport i d’encariment de matèria primera que afecten la majoria dels sectors econòmics, no només en el nostre. Un altre neguit, i aquest és molt important, és la dificultat per trobar professional i especialistes en determinades àrees. Si bé la construcció està millorant, es dificulta trobar mà d’obra qualificada.

Quines identifica com les causes del problema de la manca de personal qualificat?

En línies generals, considero que el poder adquisitiu dels treballadors ha anat en davallada durant els darrers anys, ja que, en comparació amb els ingressos que aquests perceben, els resulta molt difícil fer front al cost de la vida a Andorra. Si hi afegim la manca de l’habitatge de lloguer, trobem que el problema resulta més complicat del que sembla a simple vista.

“Amb totes les dificultats que ha significat la pandèmia i que encara patim, crec que aquest context ens ha permès repensar el nostre futur”

Els indicadors que va presentar la CCIS són optimistes i permeten albirar un creixement del sector. Pensa que això es podria traduir en una millora de la disponibilitat de mà d’obra?

Indubtablement. Empreses econòmicament saludables poden tenir més marge per millorar les condicions dels seus treballadors, però això s’ha de combinar amb programes de formació, potser a persones que estiguin en atur o que vulguin canviar de feina, la qual cosa comportaria un benefici per al treballador, per a l’empresa, per al sector i per a tot el país.

Vostè compta amb més de 300 treballadors en la nòmina del seu grup empresarial, que ha anat diversificant al llarg de la pandèmia. Quina considera la clau per arribar a aquestes xifres, especialment en temps de vicissituds?

Crec que la confiança que hi ha entre tots els membres de la família del Grup Nova. És molt important per nosaltres veure cada treballador com a un membre important de l’empresa, ja que, al mateix temps, té una família que depèn de la seva feina. Ens hem de posar en la pell de cadascú i arremangar-nos quan sigui necessari.

La pandèmia li ha deixat quelcom positiu?

Amb totes les dificultats que ha significat la pandèmia i que encara patim, crec que aquest context ens ha permès repensar el nostre futur. Aquest temps de dificultat ens ha donat l’oportunitat de tirar endavant Nova Neteja, una empresa que a poc a poc s’ha convertit en un referent quant a neteja, higienització i desinfecció domèstica i industrial. Amb la Covid-19, ens hem readaptat per oferir un servei més complet i especialitzat a l’hora de combatre el coronavirus amb productes homologats i certificats. També hem aprofitat aquest temps per ampliar la nostra activitat, al sector de la protecció, amb mascaretes amb certificació europea, a l’àmbit de la moda i al de l’organització d’esdeveniments i representació d’artistes, a través de diferents empreses del nostre grup.

Ha dit “repensar el nostre futur”. Com visualitza el futur del qual em parla?

El veig com un futur en què no podem oblidar-nos que som part d’un conjunt, d’una societat, d’un mateix planeta, on les nostres accions tenen conseqüències en les nostres vides. A vegades no ens adonem d’això i potser vèiem la sostenibilitat i la consciència mediambiental com una cosa molt llunyana o efímera. Ara més que mai, tenim molt clar que el camí passa per ser més sostenibles i curosos dels nostres hàbits. Aquesta filosofia ja l’estem aplicant moltes empreses i l’hem de continuar aprofundint en aquests objectius.

És la sostenibilitat un valor compatible amb el sector de la construcció a Andorra?

I tant! Si bé no et puc dir com seran les coses d’aquí a uns 10 o 20 anys, el que sí que puc assegurar-te és que la majoria dels actors implicats en el sector de la construcció, així com el mateix Govern, anem de la mà per aconseguir els objectius de sostenibilitat, tant en l’obtenció de matèria primera com en la construcció d’edificacions més eficients, sense oblidar els processos de construcció i les innovacions tecnològiques en si mateixes, que han evolucionat per donar solucions a una necessitat cada vegada més urgent.