La Covid-19 i les mascotes: com cuidar dels nostres amics peluts?

No cal posar-li una mascareta al gat o al gos, però hem de considerar algunes mesures preventives perquè les nostres mascotes estiguin sempre saludables. I no… de cap manera s’ha d’abandonar un animal a la seva sort!

Segons els experts de diferents organismes internacionals, entre ells l’Organització Mundial de la Salut (OMS), no hi ha cap evidència que demostri que les mascotes puguin transmetre la Covid-19 de manera zoonòtica directa, a través de l’aire, les picadures o la saliva. Malgrat tot, als Estats Units, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès), han confirmat que dos gats han estat infectats per la Covid-19, a la ciutat de Nova York. Igualment, s’ha comprovat que gossos i, fins i tot un tigre, van patir la infecció.

Tot i que aquests felins van contraure la malaltia, el seu quadre simptomàtic va ser molt lleu, segons van anunciar els CDC el passat 22 d’abril. Així mateix, els organismes van confirmar que altres animals del món –en poques quantitats– s’han vist afectats pel virus SARS-CoV-2, en entrar en contacte proper amb una persona infectada de Covid-19. Si bé aquesta situació pot ser preocupant per als amos, els CDC remarquen que no hi ha cap evidència que demostri que les mascotes puguin contagiar els éssers humans d’aquesta malaltia, però, mentre s’obtenen altres resultats i noves informacions, hi ha una sèrie de recomanacions per a protegir els animals de companyia.

El coronavirus en els gossos

La primera de totes les mesures a prendre és aplicar a les mascotes el criteri de distanciament social, evitant que aquestes interactuïn amb altres persones o animals que no pertanyin al mateix nucli de convivència. En cas de passejar als gossos o als gats, sempre caldrà fer servir una corretja i mantenir una distància mínima de 2 metres respecte a altres persones i animals. Així mateix, s’ha d’evitar acudir a parcs canins o llocs públics on hi ha propensió a aglomeracions.

Per la seva banda, l’Administració d’Aliments i Drogues (FDA, per les seves sigles en anglès) dels Estats Units, precisa que no hi ha proves que indiquin que les mascotes puguin transmetre el virus del SARS-CoV-2 a través del contacte amb el pèl o la pell. No obstant això, com a mesura preventiva davant d’altres infeccions és necessari considerar que, com a qualsevol altra superfície, una mascota podria portar gèrmens o bacteris de manera passiva sobre el seu pelatge o les seves potes, arran d’un primer contacte amb algun objecte o superfície impregnat amb algun d’aquests agents. En aquest sentit, després de sortir al carrer, el més adequat és netejar acuradament les zones més exposades de l’animal, amb tovalloletes desinfectants prescrites per a aquesta funció.

Com que els riscos de contagi mascota-humà són realment molt baixos –gairebé nuls–, segons la informació científica subministrada per la FDA i els CDC, no cal adoptar mesures extremes més enllà de les citades anteriorment. En cap cas es recomana l’eutanàsia o l’abandonament d’animals davant sospites de presència de Covid-19, ja que, no hi ha raons que sustentin que les mascotes siguin agents de propagació del coronavirus.