El Ministeri de Cultura i Esports manté el pressupost per a les subvencions d’enguany

A través d’un comunicat oficial, s’ha confirmat que el Ministeri de Cultura i Esports ha prioritzat l’atorgament de les subvencions culturals i manté la dotació pressupostària de 150.000 euros previstos per al 2020, que permetrà recuperar el teixit cultural del país una vegada superada la pandèmia de Covid-19.

Foto: SFGA/JAViladot

S’ha informat que, abans de finals d’abril, el personal del Ministeri contactarà amb cada sol·licitant per a assegurar la viabilitat dels diferents projectes, al moment de l’aixecament de les mesures excepcionals o si, en tot cas, aquests han patit alguna modificació. D’aquesta manera, tots els projectes es podran canalitzar de manera adequada i avaluar més detalladament cada sol·licitud.

Aquelles entitats que tenen un conveni de col·laboració signat i vigent amb el Ministeri de Cultura i Esports, queden subjectes a la revisió dels seus projectes, per tal d’adaptar l’import de les aportacions econòmiques que comporten l’execució real d’activitats que preveuen per a dur a terme durant el 2020.

La Secretaria d’Esports, per la seva banda, garanteix un suport ple a les entitats esportives, però adaptant els ajuts en relació amb aquelles competicions que han estat anul·lades. En aquest sentit, les federacions, les entitats esportives i el Ministeri han acordat destinar els recursos, que inicialment cobririen despeses de competicions que no s’han dut a terme, a una bossa solidària per a lluitar contra la Covid-19. En total, es comptabilitzen 524.000 euros que en cap cas afecta les partides relacionades amb el funcionament diari de les federacions.