Dra. Sílvia Tutusaus López, l’equilibri entre bellesa, salut i benestar

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, amb màster en Medicina, Cirurgia Estètica i Envelliment Fisiològic, la doctora Sílvia Tutusaus López és una professional de prestigi a Barcelona. Amb àmplia experiència en el sector, l’especialista arriba a Andorra per ampliar el ventall de tractaments de la Clínica Dermatològica Dermandtek.

Vostè és una reconeguda especialista en Microcirurgia Capil·lar, Medicina Estètica i Antiaging. Què li va motivar a formar part del centre Dermandtek?

El fet de formar part d’un equip de professionals de referència i, sobretot, d’una gran família com Dermandtek. Durant la meva carrera, em vaig adonar que la salut no és només l’absència de malaltia, sinó que també cal treballar en el benestar del pacient. En un món on la imatge és fonamental, millorar aquesta es traduirà en major benestar emocional i aquesta és la visió que vull transmetre.

Per què va decidir dedicar-se a la medicina estètica?

Quan vaig començar la meva carrera com a metgessa, em vaig adonar que la salut no és només  l’absència de malaltia sinó el benestar general del pacient, ja que, si millorem la condició física, en la majoria dels casos, també notarem un major benestar, especialment l’emocional. Quan una persona es veu bé, se sent bé. A més a més, estem en un món on la imatge és fonamental.

La clientela de Dermandtek demanava tractaments corporals per combatre la cel·lulitis, el greix localitzat i la flacciditat. Podria explicar en què consisteixen els tractaments que vostè aplicarà?

Cal aclarir que no hi ha un tractament estàndard, sinó que cada teràpia és personalitzada. Quan es parla de tractament corporal, ho fem de manera integral. Per exemple, la carboxiteràpia consisteix en la introducció de CO2 a nivell subcutani, això provoca un augment significatiu de la circulació en la zona tractada, millorant la condició de la pell i millorant el seu aspecte. Aquesta tècnica funciona molt bé per a les ulleres fosques de la cara. La intralipoteràpia és una manera de tractar el greix de forma més localitzada, injectant una substància que facilita el rentatge del teixit adipós. Es pot tractar l’abdomen, les cames, per exemple. La mesoteràpia és una tècnica molt antiga que consisteix a fer petites injeccions a nivell subcutani, per combatre la flacciditat i el greix localitzat en diferents parts del cos.

La sudoració excessiva és un problema molt freqüent. Com ajudarà als pacients amb aquesta condició?

Hi ha una tècnica que no deixa de ser relativament senzilla, encara que desconeguda, que és la infiltració de la toxina botulínica en les axil·les i les mans. Aquestes zones són d’excessiva sudoració per la presència de pèls. Cada pèl corporal té associat un múscul quina glàndula genera greix o sudoració; amb aquesta toxina farem una petita paràlisi d’aquesta musculatura que farà que no produeixi sudoració excessiva. És un tractament senzill i gairebé indolor.

I pel que fa als tractaments estètics de rejoveniment facial, quins seran els procediments que vostè portarà a terme?

Els tractaments clàssics que no hem d’abandonar mai com l’aplicació de la toxina botulínica i la línia de tractaments facials que cada vegada estan més actualitzats. Treballem amb àcid hialurònic, però amb diferents tècniques, per aconseguir un resultat natural. Fem rejoveniment, però sense fer grans farciments. També fem peelings i tractaments al voltant dels ulls per reduir les ulleres.