Elena Millán, per entorns laborals cada dia més segurs

A la Direcció General d’Unida Qualitat i Prevenció, hi és l’Elena Millán, una professional amb més de 15 anys d’experiència en el sector de RRHH i especialitzada en l’Administració de Negocis i la Prevenció de Riscos Laborals. A Unida, ha deixat la seva empremta, la qual es caracteritza per la meticulositat i pel tracte proper i transparent amb cada client a l’hora de fer més segurs els llocs de treball.

Foto: César De Pablos
El nom d’Unida, en poc temps, s’ha fet recurrent en el món de la prevenció de riscos laborals. Per què considera que ha estat així?

Unida va néixer el 2017 a partir de la fusió d’Assegurprevenció i Principat Qualipreven, les quals eren líders en el mercat de la prevenció en el seu moment. Unida Qualitat i Prevenció, compta amb una cartera molt important i, gràcies a la tasca que realitzem, tenim un creixement anual d’entre el 15% i el 20% anual.

Bé, ha comentat que Unida va néixer de la fusió entre Assegurprevenció i Principat Qualipreven, però quin balanç pot fer d’aquesta relació?

D’aquesta fusió només puc fer un balanç realment positiu, perquè ens ha permès mantenir les carteres de les dues empreses i ens ha donat la possibilitat de créixer encara més. Els nostres valors són: la proximitat, la transparència i la pro activitat, entre altres, i gràcies a les noves tecnologies podem ser innovadors en diferents àrees com ara la formació. Si ens hem de definir en poques paraules, podem dir que som una empresa propera i transparent amb el client.

Unida Qualitat i Prevenció

Un dels vostres propòsits va ser portar la prevenció de riscos laborals cap a un nou paradigma, on aquesta no fos només un requisit dins d’un marc normatiu sinó una cultura empresarial. Penseu que heu assolit aquest objectiu o heu trobat resistència per part de les empreses?

No hem trobat cap resistència, al contrari. Sí, és veritat que, durant molts anys, la prevenció ha estat considerada com un cost per part de les empreses, però la nostra persistència per fer veure que més que un cost és una inversió de futur, ha fet que les empreses hagin acabat confiant en nosaltres, gràcies a la tasca que fem. Malauradament, arran de la Covid-19, ha sorgit una necessitat d’aquelles empreses que creien que la prevenció de riscos no serveix per res i ara han vist que bona part de l’èxit dels seus negocis depèn d’aquesta.

Traient l’escenari de la Covid-19, quin és el problema més freqüent al qual són sotmeses les empreses i treballadors en matèria de previsió de riscos laborals?

Nosaltres treballem amb moltes empreses del sector de la construcció, quins riscos solen ser força greus. Les problemàtiques que més hi trobem són relacionades amb la coordinació d’activitats, on hi ha diferents industrials treballant a l’hora i és important que estiguin totalment organitzats. Malauradament, sempre ens tocarà córrer quan hi hagi un accident de treball.

A banda de la prevenció tècnica de riscos laborals, fomenteu la formació. Podria explicar en què consisteix aquest programa formatiu?

El programa comença amb una formació bàsica a cada treballador de l’empresa; un dels nostres tècnics va al seu lloc de treball, avalua la situació de riscos laborals que s’hi poden trobar i, a partir d’aquí, forma als treballadors d’acord amb els riscos associats al lloc de treball, centre de treball i maquinària, si en fan ús. Aquesta és una formació bàsica en la qual parlem del que implica la llei: els drets i deures de l’empresari i dels treballadors, els riscos que es poden trobar, les mesures preventives que han d’adoptar i els equips de protecció individual que han d’utilitzar. Si després d’aquesta formació considerem que han de fer formacions específiques, elaborem un itinerari formatiu per cada lloc de treball i empresa.

Una de les formacions específiques que fem és el curs de tècnic de nivell bàsic, amb un total de 50 hores. Després fem altres formacions, en especial per als operaris que treballen amb màquines, com ara els carretons elevadors, en les que emprem un simulador de realitat virtual. Per al sector de la construcció, tenim formacions específiques com la de treballs en alçada i pont grua, entre altres formacions, que actualment desenvolupem mitjançant una plataforma de realitat virtual. Després tenim tots els cursos de primers auxilis, extinció d’incendis i formacions relacionades amb la promoció de la salut (hàbits saludables, abandó de l’hàbit tabàquic, com reduir el risc cardiovascular, nutrició sana…).

Elena Millán

Com heu afrontat els escenaris derivats de la pandèmia? Quines complicacions heu trobat a l’hora d’implementar les mesures de seguretat escaients?

No hem trobat problemes perquè, des del “minut zero”, ens hem posat a treballar amb totes les empreses per poder donar resposta a totes les disciplines que comporta la Llei. Malgrat tot, com que la pandèmia comportava un escenari nou per a tots, vam haver de dedicar moltes hores a consultar material de lectura, investigació, webinars i videoconferències d’altres països, especialment de França i Espanya, per avançar-nos i resoldre les inquietuds dels nostres clients en temps i forma, fins i tot, abans que sortissin les recomanacions del Govern d’Andorra.

Esteu satisfets amb la gestió de les empreses i entitats governamentals en matèria de prevenció de contagis de Covid-19?

Sí, estem satisfets. La resposta ha estat molt positiva per part de tothom, hem batallat al costat dels nostres clients en cada moment i continuem estant amb ells. Hem desenvolupat un certificat de bones pautes, de la mà d’Applus, per poder certificar el model d’actuació de les empreses que, amb el suport de Prevencontrol, pel que fa a la desinfecció de locals, puguin comptar amb una qualitat a tres bandes: prevenció, desinfecció i auditoria per a l’obtenció del certificat.

Des de la seva perspectiva, com avalua l’actual legislació en matèria de prevenció de riscos laborals? S’hauria de canviar quelcom del marc normatiu?

Crec que el marc normatiu és millorable. L’any 2009 Andorra legisla en qüestió de prevenció de riscos laborals i, fins al 2012, és quan podem dir que es va realitzar el desplegament total. Mentrestant, els països veïns porten més de 25 anys en prevenció i estem una mica lluny de les seves normatives, decrets i reglaments que, en molts casos, tenen un caràcter de compliment obligatori ben definit. Penso que el paper del Govern ha de ser més proactiu que nosaltres, ja que tenim la sensació que ens han passat el testimoni per fer pedagogia a les empreses, quan crec que és el Departament de Treball l’entitat que ha de fer-ho. No obstant això, estem oberts a col·laborar per convertir Andorra en un país model en la prevenció de riscos laborals.

Unida Qualitat i Prevenció

andorra a taula