Gerard Albà: “La inversió sostenible ha arribat per quedar-se”

Vall Banc acaba de treure al mercat un nou fons d’inversió que afavoreix projectes sostenibles. El director d’inversions de Vall Banc, Gerard Albà, n’explica els detalls.

Els fons sostenibles són una tendència internacional?

Les dades econòmiques internacionals ens demostren que és una inversió en constant creixement. Així es reflecteix al Global Sustainable Investment Review de 2016, que mostra com es van destinar 22,9 trilions de dòlars a actius gestionats professionalment amb estratègies d’inversió responsable, el que representa un 26,3% del total d’actius gestionats a tot el món i un increment del 25% des de 2014. L’inversor cada vegada busca més no tant sols la rendibilitat i el control del risc sinó que també vetllar per la sostenibilitat global.

Equip de executius de Vall Banc
Foto: Vall Banc
Com es concreta a Vall Banc?

Hem fet un primer pas en el que s’anomena Impact Investment, una inversió que no sols té en compte la rendibilitat i el risc, sinó que també procura mantenir un equilibri amb l’entorn global amb inversions sostenibles. Aquest concepte es materialitza amb la creació del Fons Return & Conscience,  un fons d’inversió de renda fixa mixta multdivisa creat per a generar rendiments a l’inversor, com estem tots acostumats i que alhora afavoreix projectes sostenibles.

En concret s’afavoreixen projectes socials, mediambientals i d’energies renovables. És un fons regit per criteris de rendibilitat sostenible, d’inversió responsable. A més a més, com a entitat hem fet una aposta per acompanyar i afavorir a entitats del país donant part de la comissió de gestió a projectes d’associacions andorranes.

“Vall Banc cedirà el 80 % de la comissió de gestió de fons a les entitats andorranes com ATIDA, AMIDA, ASSANDCA i ADBA. El cap i el cor de l’inversor trobaran el que busca”

Quines entitats se’n beneficiaran?

Vall Banc cedirà el 80 % de la comissió de gestió de fons a les entitats del país amb què col·laborem com són l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA), l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional d’Andorra (AMIDA) i l’Associació de Diabètics d’Andorra (ADBA) . Són entitats que fan una tasca de país encomiable acompanyant a col·lectius.

El benefici de la feina que fan és palpable i té un impacte molt directe als col·lectius als que donen suport. Volem que una part dels nostre marge comercial vagi de manera real i pràctica a projectes concrets que fan les entitats andorranes i que repercuteixin en els residents. I així el nostre inversor sap i és conscient que una part de la inversió es reinverteix en projectes solidaris a Andorra i que se’n beneficiaran persones que necessiten ajuda. El cap i el cor de l’inversor trobaran el que busca.

Gerard Albà, de Vall Banc
Foto: Vall Banc
Aquest fons està a l’abast de tothom?

Es dirigeix a el gran públic. Aquí el banc deixa a part la rendibilitat i busca arribar al gran públic per vol conservar les seves inversions i que vol ajudar a promoure accions socialment responsables. S’adreça a inversors que volen potenciar el creixement del capital sense exposar-se a assumir el risc d’una volatilitat elevada. O també a institucions i particulars que volen ajudar a promoure accions socialment responsables d’àmbit internacional i que alhora volen col·laborar amb col·lectius andorrans.

Em podria posar exemples de les inversions amb més detall?

S’invertirà principalment en renda fixa, no necessàriament de forma exclusiva, aplicant criteris d’inversió socialment responsable en la selecció d’inversions conforme a criteris mediambientals, socials i de bon govern corporatiu, tant financers com ètics.