Andbank adverteix un increment del 20% en l’ús dels canals digitals

L’estat de confinament causat per la Covid-19 ha generat un increment del 20% en l’ús dels canals digitals d’Andbank, durant els mesos de març i abril.

Arran de la crisi sanitària molts clients i usuaris d’Andbank han optat per la utilització de les eines digitals que proveeix aquesta entitat. Segons dades difoses per Andbank, s’ha registrat un augment gradual d’accessos a la banca “online” des de començaments d’any, però durant els mesos de confinament s’adverteix un major volum per culpa de la situació d’incertesa causada per la pandèmia.

Respecte al servei de banca telefònica, també ha crescut el nombre de trucades rebudes durant els últims mesos. Durant el mes de març, l’increment ascendeix al 20,2%, respecte al mes de febrer. Tanmateix, a l’abril es va duplicar a causa de les operacions de compravenda en bossa.

Pedro Cardona, responsable de l’àrea de tecnologia i operacions d’Andbank, afirma que “en l’entorn actual de situació excepcional, ha estat clau disposar d’un important desenvolupament tecnològic per a oferir als nostres clients la màxima flexibilitat i escalabilitat, permetent oferir un servei àgil i diferencial”.

Les transaccions més habituals realitzades pels usuaris, estan vinculades a moviments de comptes i de targetes, al patrimoni global, préstecs, etc. També les operacions en la borsa s’han duplicat a conseqüència de la situació dels mercats internacionals.

Del total de les operacions en canals digitals, una mitjana del 15,88%, corresponen a la de compra de valors, mentre que, el 84,12% corresponen a altres operatives, com ara transferències i traspassos.

Quant a l’accés a la banca digital, fins ara, el dispositiu més utilitzat per a la web és l’ordinador (69,2%), seguit del mòbil (27,6%), encara que aquesta tendència pot revertir-se. La mitjana mensual que fa servir la banca digital, sobre el total de clients, és d’un 25%.